Ifrågasatt rätt till samvetsömhet i Sverige

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

BENGT SÄFSTEN

Att Sverige inte respekterar Europarådets sociala stadga och Europarådets resolution om samvetsfrihet har lett till en anmälan mot Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Bakom anmälan står FAFCE (La Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe), en katolsk paraplyorganisation för europeiska familjeorganisationer, den icke-katolska svenska organisationen Pro vita som arbetar för mänskliga rättigheter samt föreningen Kristna läkare och medicinstudenter (KLM).

Att Sverige inte respekterar samvetsfrihet som en grundläggande mänsklig rättighet är anmärkningsvärt, menar juristen Ruth Nordström i Uppsala som representerar Pro vita. Ruth Nordström pekar på att både Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter innefattar bestämmelser om samvetsfrihet.

I anmälan mot Sverige tas nio punkter upp, bland annat att Sverige aktivt motarbetar Europarådets resolution om samvetsfrihet, att Sverige gör för lite för att få ner det höga antalet tonårsaborter, att könsselektiva aborter inte förhindras och att bristande åtgärder vidtas för att förhindra att aborter görs på foster som är livsdugliga och så utvecklade att de visar livstecken efter aborten. ”Vi menar att Sverige på flera punkter bryter mot artikel 11. Med anmälan vill man också stärka vårdpersonalen”, förklarar Ruth Nordström. ”Vi vill göra dem medvetna om deras rätt till samvetsfrihet, att de har stöd i ett antal internationella konventioner och deklarationer.”

I oktober 2010 antog Europarådet en resolution om samvetsfrihet för vårdpersonal som gick tvärt emot den svenska socialdemokraten Carina Häggs motion om att begränsa rätten till samvetsfrihet, eftersom det sågs som ett hot mot aborträtten. Europarådet slog i stället fast att ingen vårdpersonal kan tvingas medverka till abort eller dödshjälp mot sitt samvete. I de flesta länder i Europa är nämligen samvetsfrihet en lagstadgad rättighet. Sverige tillhör ett litet fåtal av de 47 medlemsländerna där samvetsfriheten inte är reglerad.

En konsekvens av att Sverige inte respekterar Europarådets resolution, är att vårdpersonal som av samvetsskäl inte vill medverka vid exempelvis aborter riskerar att inte få utöva sitt yrke. Samtidigt sker en liknande diskussion i flera av de skandinaviska länderna, där majoritetens uppfattning avviker kraftigt från den uppfattning som hörs i många andra länder i Europa.

Ruth Nordström menar att man tvärtom borde se samvetsöm personal i vården som en tillgång: ”I alla andra sammanhang ses det som en tillgång och i vårdyrket ställs det på sin spets när det handlar om att rädda och skona liv. Vad blir nästa steg om vi inte respekterar människolivs okränkbarhet inom vården?”

Bengt Säfsten 2013-05-01

Se även Protection of Consciennce Project

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

BENGT SÄFSTEN

Att Sverige inte respekterar Europarådets sociala stadga och Europarådets resolution om samvetsfrihet har lett till en anmälan mot Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Bakom anmälan står FAFCE (La Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe), en katolsk paraplyorganisation för europeiska familjeorganisationer, den icke-katolska svenska organisationen Pro vita som arbetar för mänskliga rättigheter samt föreningen Kristna läkare och medicinstudenter (KLM).

Att Sverige inte respekterar samvetsfrihet som en grundläggande mänsklig rättighet är anmärkningsvärt, menar juristen Ruth Nordström i Uppsala som representerar Pro vita. Ruth Nordström pekar på att både Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter innefattar bestämmelser om samvetsfrihet.

I anmälan mot Sverige tas nio punkter upp, bland annat att Sverige aktivt motarbetar Europarådets resolution om samvetsfrihet, att Sverige gör för lite för att få ner det höga antalet tonårsaborter, att könsselektiva aborter inte förhindras och att bristande åtgärder vidtas för att förhindra att aborter görs på foster som är livsdugliga och så utvecklade att de visar livstecken efter aborten. ”Vi menar att Sverige på flera punkter bryter mot artikel 11. Med anmälan vill man också stärka vårdpersonalen”, förklarar Ruth Nordström. ”Vi vill göra dem medvetna om deras rätt till samvetsfrihet, att de har stöd i ett antal internationella konventioner och deklarationer.”

I oktober 2010 antog Europarådet en resolution om samvetsfrihet för vårdpersonal som gick tvärt emot den svenska socialdemokraten Carina Häggs motion om att begränsa rätten till samvetsfrihet, eftersom det sågs som ett hot mot aborträtten. Europarådet slog i stället fast att ingen vårdpersonal kan tvingas medverka till abort eller dödshjälp mot sitt samvete. I de flesta länder i Europa är nämligen samvetsfrihet en lagstadgad rättighet. Sverige tillhör ett litet fåtal av de 47 medlemsländerna där samvetsfriheten inte är reglerad.

En konsekvens av att Sverige inte respekterar Europarådets resolution, är att vårdpersonal som av samvetsskäl inte vill medverka vid exempelvis aborter riskerar att inte få utöva sitt yrke. Samtidigt sker en liknande diskussion i flera av de skandinaviska länderna, där majoritetens uppfattning avviker kraftigt från den uppfattning som hörs i många andra länder i Europa.

Ruth Nordström menar att man tvärtom borde se samvetsöm personal i vården som en tillgång: ”I alla andra sammanhang ses det som en tillgång och i vårdyrket ställs det på sin spets när det handlar om att rädda och skona liv. Vad blir nästa steg om vi inte respekterar människolivs okränkbarhet inom vården?”

Bengt Säfsten 2013-05-01

Se även Protection of Consciennce Project