Ignatianskt minnesår inlett

Påven Franciskus har ägnat inledningen av det ”ignatianska året 2021/2022” en videohälsning. Jesuitordens grundare Ignatius av Loyola (1491–1556) ställde Jesus Kristus i centrum av sitt liv, sade påven i det videoklipp som visades offentligt i lördags kväll. Detta uppnådde den baskiske Ignatius genom urskiljning.

Urskiljning leder dock inte till att man genast får framgång. Det är mera som krävs – att bryta upp, att hålla sig i rörelse och låta sig ledas av den heliga Ande. Denna pilgrimsresa kan ta många olika vägar, men till slut leder den till Gud. Det är viktigt att ständigt omvända sig på nytt, med hjälp av sina medmänniskor. ”Omvändelse sker nämligen alltid i dialog”, betonade påven.

Jesuitorden, som påven Franciskus själv tillhör, ägnar minnesåret 2021/2022 åt sin grundares omvändelse för 500 år sedan. Officiellt invigdes detta minnesår redan i torsdags i den spanska staden Pamplona. Efter ett slag vid den baskiska staden avgjorde sig den svårt sårade Ignatius år 1521 för ett andligt liv. Minnesåret avslutas år 2022 på Ignatius dödsdag den 31 juli.

Red. 2021-05-24

Detta är en nyhetstext.