Misstankar om övergrepp får påven att flytta pojkskola från Vatikanen

Påven Franciskus kommer enligt medierapporter att flytta ut en pojkskola, som i dag ligger invid Peterskyrkan, till en plats utanför Vatikanen. Detta beslut har han redan meddelat de ansvariga, rapporterar Rom-tidningen Il Messaggero (i onsdagens nätupplaga). Därmed inväntar inte Franciskus utslaget i en pågående rättsprocess kring förmodade övergrepp i skolan.

I denna ska en högre uppsatt ministrant, som senare blivit prästvigd, mellan 2006 och 2012 ha trakasserat, sexuellt ofredat och förgripit sig på andra unga pojkar. Den anklagade, som var verksam som lärare inom skolan, var liksom sina offer i början av den aktuella perioden minderårig. Den tidigare, i dag 71-årige rektorn för skolan anklagas för att skyddat den förmodade gärningsmannen och för att, trots anklagelser, ha underlättat att denne senare blev prästvigd och för att ha hindrat underredningar. Vatikanens åklagare anklagar honom därför för medhjälp till övergrepp.

Med utflyttningen vill Franciskus placera de unga pojkarna utanför Vatikanens murar i en transparent miljö, menar Messaggero. Det 1956 grundade Preseminario Pio X, som har statligt godkänd examensrätt, är den enda inrättning i Vatikanen, där minderåriga undervisas. De unga pojkarna där engageras dessutom som ministranter vid liturgiska firanden i Peterskyrkan.

Sedan rättsprocessen inleddes i början av oktober försöker man få klarhet i vad som varit vanliga skämt och trakasserier bland pojkar i puberteten och vad som varit straffrättsligt relevanta övergrepp såväl som åsidosättande tillsyningsplikten gentemot skyddsbehövande. Enligt dem som bevakar rättegången försvåras processen av minnesluckor och av motstridiga eller ändrade vittnesutsagor.

Kathpress 2021-05-21

Detta är en nyhetstext.