Inför kardinal Kochs besök i Uppsala

Prefekten för Påvliga rådet för kristen enhet, kardinal Kurt Koch, håller en för allmänheten öppen föreläsning i Newmanhuset, Uppsala, nu på måndag den 7 oktober kl. 10.00–12.00. Inför kardinal Kochs besök rekommenderas läsning av en intervju (Den tålamodskrävande ekumeniken – intervju med kardinal Kurt Koch) i Signum 5/2011, genomförd av Sibylle Hardegger.

På Signums hemsida har vi dessutom uppmärksammat förberedelserna inför reformationsjubileet år 2017. Kardinal Koch uttalar sig om det och om dokumentet ”Från konflikt till gemenskap” här.

Om man gräver litet djupare i Signums arkiv finner man också en artikel av Gunnel Vallquist (En fader i tron – Yves Congar) i nr 6/1995 om dominikanpatern Yves Congar (1904–1995). Congar var banbrytande i sin teologiska reflektion över ekumeniska frågor, främst genom böckerna Chrétiens désunis. Principes d’un ‘œcuménisme’ catholique (De åtskilda kristna. Principer för en katolsk ekumenik) från 1937 och Vraie et fausse réforme dans l’Eglise (Sann och falsk reform inom kyrkan) från 1950, samt Je crois en l’Esprit Saint (Jag tror på den Helige Ande) från 1979–80.

Nästa vecka, 8–10 oktober, arrangerar Svenska kyrkans forskningsdagar en konferens i Uppsala med ett sjuttiotal föreläsningar om Martin Luthers teologi, vilket Kyrkans Tidning skriver om här. Mer information om denna konferens finns här.

Fredrik Heiding 2013-10-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Prefekten för Påvliga rådet för kristen enhet, kardinal Kurt Koch, håller en för allmänheten öppen föreläsning i Newmanhuset, Uppsala, nu på måndag den 7 oktober kl. 10.00–12.00. Inför kardinal Kochs besök rekommenderas läsning av en intervju (Den tålamodskrävande ekumeniken – intervju med kardinal Kurt Koch) i Signum 5/2011, genomförd av Sibylle Hardegger.

På Signums hemsida har vi dessutom uppmärksammat förberedelserna inför reformationsjubileet år 2017. Kardinal Koch uttalar sig om det och om dokumentet ”Från konflikt till gemenskap” här.

Om man gräver litet djupare i Signums arkiv finner man också en artikel av Gunnel Vallquist (En fader i tron – Yves Congar) i nr 6/1995 om dominikanpatern Yves Congar (1904–1995). Congar var banbrytande i sin teologiska reflektion över ekumeniska frågor, främst genom böckerna Chrétiens désunis. Principes d’un ‘œcuménisme’ catholique (De åtskilda kristna. Principer för en katolsk ekumenik) från 1937 och Vraie et fausse réforme dans l’Eglise (Sann och falsk reform inom kyrkan) från 1950, samt Je crois en l’Esprit Saint (Jag tror på den Helige Ande) från 1979–80.

Nästa vecka, 8–10 oktober, arrangerar Svenska kyrkans forskningsdagar en konferens i Uppsala med ett sjuttiotal föreläsningar om Martin Luthers teologi, vilket Kyrkans Tidning skriver om här. Mer information om denna konferens finns här.

Fredrik Heiding 2013-10-05