Jerusalem: Jesu grav restaurerad

Jerusalem_Holy_Sepulchre_BW_22För kyrkorna i Jerusalem symboliserar restaurationen av Jesu grav i Gravkyrkan broderskap och samarbete.

En ekumenisk ceremoni den 22 mars markerade öppnandet av den nu restaurerade gravbyggnaden i Gravkyrkan. Representanter för franciskanorden, den grekisk-ortodoxa och den armeniska kyrkan höll tal, liksom monsignore Pierbattista Pizzaballa, apostolisk administratör för den latinska kyrkan. Påven Franciskus hade donerat medel för både restaureringen av Heliga graven och basilikan i Betlehem. Den ekumeniske patriarken Bartholomaios I uttryckte sin tacksamhet över detta.

I sitt tal framhöll monsignore Pizzaballa att denna händelse gjorde det möjligt ”att bygga nya relationer mellan oss på grundval av förtroende och respekt”. Ceremonin ägde rum i närvaro av ovannämnda kyrkliga representanter, diplomater och politiska ledare, bland andra den grekiske premiärministern Alexis Tsipras. Patriarken Bartholomaios I tackade ”de framstående forskarna från National Polytechnic of Metsovo under ledning av professor Antonia Moropoulo” för deras arbete. Han karakteriserade graven som ”ett visserligen mycket litet monument, men ändå så stort att det innesluter hela universum” och tillade ”i vår nutida ständigt oroliga och splittrade värld utgör Heliga graven, som vi står inför, den enda källan till äkta och helig enhet bland kristna, som inte bygger på mänskliga intressen och ambitioner utan endast på Korset, som kan ena det som varit splittrat”.

För den grekisk-ortodoxe patriarken Theophilos III hade restaurationen av gravbyggnaden en ekumenisk innebörd av betydelse för hela den mänskliga familjen, ”ty denna heliga plats för oss närmare alla nationer, etniska grupper och kulturer och utgör ett vältaligt vittnesbörd om ett gemensamt mänskligt öde. Det visar enighet och kan bli en inspiration särskilt nu, i denna för alla folk i regionen svåra och förvirrade tid”. Theophilos tackade också kung Abdullah II av Jordanien och Mahmud Abbas, den palestinske presidenten, för deras donationer.

I sitt tal uttryckte fader Francis Patton, kustod för Heliga landet, en förhoppning om fred och glädje med tanke på att arbetet blivit klart före påsken, som i år infaller på samma dag för katoliker och ortodoxa. Det innebär ett slags ”restauration för alla kristna”, som hjälper kyrkorna att närma sig varandra, arbeta tillsammans och känna sig ”som bröder”.

Den armeniske apostoliske patriarken Nourhan Manougian nämnde lidandet och Jesus bud till sina lärjungar att älska varandra. ”Mina kära bröder”, fortsatte han, ”vi läser alla samma evangelium, samma ord översatta till olika språk. Om detta bud har vi inte olika åsikter. Kristen solidaritet är ett tecken på att vår kärlek till Kristus sträcker sig utöver våra kulturella, liturgiska och språkliga skillnader.” Han nämnde också möjligheten att en gång om året, efter påsk, låta andra kristna kyrkor fira gudstjänst i graven. ”Jag är säker på att vår Herre Jesus Kristus skulle älska det.” Enligt nu gällande ordning kan endast de latinska, grekiska och armeniska kyrkorna fira sina gudstjänster i basilikan. […]

Den apostoliske administratorn betonade att arbetet ännu inte är helt avslutat. Restaurationsarbetet skall fortsätta i området kring själva gravbyggnaden.

Asia News 2017-03-24