USA:s katolska biskopar ser för- och nackdelar med ny sjukvårdsreform

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det lagförslag som nu förbereds för att ersätta den utformning som den tidigare Obama-administrationen hade gett åt en allmän sjukvårdsförsäkring i USA, innehåller viktiga steg för att skydda liv men medför också några ”stora utmaningar” som behöver avhjälpas, sade en ledande amerikansk katolsk biskop i ett uttalande häromdagen.

Bishop-for-use-in-brochures”Berömvärt är att förslaget kommer att innehålla viktiga skydd för de mest sårbara i vårt samhälle”, fastslog biskopen av Venice, Frank Dewayne, ordförande i den amerikanska katolska biskopskonferensens utskott för rättvisa och mänsklig utveckling. Men förslaget präglas också av ”några väldigt bekymmersamma inslag” som kan riskera att begränsa ”tillgången till vård för de mest behövande”, fortsatte han. Det handlar bland annat om ett byte av metod för att stödja försäkringar till låginkomstfamiljer, från direkta bidrag till skatteavdrag, om de ekonomiska incitamenten för vanliga inkomsttagare att skaffa försäkring och premienivåerna för äldre jämfört med förvärvsarbetande.

Förslaget som nu utarbetas skulle innebära den största förändringen av amerikansk sjukvårdspolitik sedan förre presidenten Obamas reform (kallad ”Obamacare”) från 2010 och det är tänkt att behålla flera inslag i den tidigare reformen, som att försäkringsbolag inte får vägra teckna försäkring baserat på tidigare medicinska tillstånd. Sedan tidigare är det känt att den nya reformen ska begränsa skattefinansiering av försäkringar som täcker kostnaden för aborter. Samtidigt finns bland pro-life-grupper också en oro för att tydliga ställningstaganden för skydd av livet i dess början och slut kan komma att kompromissas bort under den slutliga behandlingen i kongressen.

Förslaget sägs också innebära en ökad frihet för delstaterna vilket, menade biskop Dewayne, både har fördelar i form av att det blir lättare att mer effektivt nå ut till oförsäkrade och nackdelar i form av alltför skilda villkor i olika delar av landet. Problematiskt, framhöll han vidare, är också att förslaget tycks sakna skydd för samvetsfriheten för vårdanställda i frågor som rör livets början och slut, och för religiösa institutioner i fråga om vilka typer av åtgärder som det är obligatoriskt för arbetsgivaren att finansiera i försäkringar för anställda, precis som den tidigare lagen. Flera uppmärksammade och aktuella rättsfall har under senare år satt fingret på en intressekonflikt mellan statens krav på försäkringen och religionsfriheten; rättsfall som involverat olika kristna och katolska institutioner och grupper.

”Försöken att kompensera för den tidigare reformens svagheter får inte skapa nya problem”, underströk biskop Dewayne i sitt uttalande, ”i synnerhet inte sådana som drabbar dem som lever på marginalerna”. Han påminde om det som påven Franciskus har sagt om att sjukvård inte är en ”konsumtionsvara utan en universell rättighet, vilket ställer krav på att tillgång till vårdtjänster aldrig får bli ett privilegium”.

Catholic News Agency, 2017-03-20

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det lagförslag som nu förbereds för att ersätta den utformning som den tidigare Obama-administrationen hade gett åt en allmän sjukvårdsförsäkring i USA, innehåller viktiga steg för att skydda liv men medför också några ”stora utmaningar” som behöver avhjälpas, sade en ledande amerikansk katolsk biskop i ett uttalande häromdagen.

Bishop-for-use-in-brochures”Berömvärt är att förslaget kommer att innehålla viktiga skydd för de mest sårbara i vårt samhälle”, fastslog biskopen av Venice, Frank Dewayne, ordförande i den amerikanska katolska biskopskonferensens utskott för rättvisa och mänsklig utveckling. Men förslaget präglas också av ”några väldigt bekymmersamma inslag” som kan riskera att begränsa ”tillgången till vård för de mest behövande”, fortsatte han. Det handlar bland annat om ett byte av metod för att stödja försäkringar till låginkomstfamiljer, från direkta bidrag till skatteavdrag, om de ekonomiska incitamenten för vanliga inkomsttagare att skaffa försäkring och premienivåerna för äldre jämfört med förvärvsarbetande.

Förslaget som nu utarbetas skulle innebära den största förändringen av amerikansk sjukvårdspolitik sedan förre presidenten Obamas reform (kallad ”Obamacare”) från 2010 och det är tänkt att behålla flera inslag i den tidigare reformen, som att försäkringsbolag inte får vägra teckna försäkring baserat på tidigare medicinska tillstånd. Sedan tidigare är det känt att den nya reformen ska begränsa skattefinansiering av försäkringar som täcker kostnaden för aborter. Samtidigt finns bland pro-life-grupper också en oro för att tydliga ställningstaganden för skydd av livet i dess början och slut kan komma att kompromissas bort under den slutliga behandlingen i kongressen.

Förslaget sägs också innebära en ökad frihet för delstaterna vilket, menade biskop Dewayne, både har fördelar i form av att det blir lättare att mer effektivt nå ut till oförsäkrade och nackdelar i form av alltför skilda villkor i olika delar av landet. Problematiskt, framhöll han vidare, är också att förslaget tycks sakna skydd för samvetsfriheten för vårdanställda i frågor som rör livets början och slut, och för religiösa institutioner i fråga om vilka typer av åtgärder som det är obligatoriskt för arbetsgivaren att finansiera i försäkringar för anställda, precis som den tidigare lagen. Flera uppmärksammade och aktuella rättsfall har under senare år satt fingret på en intressekonflikt mellan statens krav på försäkringen och religionsfriheten; rättsfall som involverat olika kristna och katolska institutioner och grupper.

”Försöken att kompensera för den tidigare reformens svagheter får inte skapa nya problem”, underströk biskop Dewayne i sitt uttalande, ”i synnerhet inte sådana som drabbar dem som lever på marginalerna”. Han påminde om det som påven Franciskus har sagt om att sjukvård inte är en ”konsumtionsvara utan en universell rättighet, vilket ställer krav på att tillgång till vårdtjänster aldrig får bli ett privilegium”.

Catholic News Agency, 2017-03-20

 

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)