Jesuitpater Frans Holin in memoriam

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den förre chefredaktören för tidskriften Signum, jesuitpater Frans (Franz-Josef) Holin, har avlidit. Han insomnade i går, måndagen den 4 juli, i Köln.

Frans Holin föddes den 16 mars 1935 i Balve i Sauerland i norra Tyskland. Efter att ha studerat juridik i Aachen och Bonn inträdde han i Jesuitorden den 16 april 1958. Den 27 augusti 1966 prästvigdes han i Frankfurt efter att ha slutfört studier i filosofi i Pullach utanför München och i teologi i Frankfurt.

Pater Frans Holin S.J. Foto: P. Philip Geister S.J.

Pater Holin skulle komma att tillbringa hela sitt apostoliskt verksamma liv i Sverige. När han sändes hit 1967 visste han inget om Sverige eller om dess kultur, språk och kyrkliga förhållanden. Senare i livet kunde han mycket tydligt dra sig till minnes hur frustrerande det kan vara att som vuxen komma till ett land vars språk man inte behärskar – ”varenda hund kan skälla bättre på svenska” än han, menade han själv. Frans Holin ankom till Sverige just på den dag i september 1967 då landet ställde om från vänster- till högertrafik. Svenskarnas disciplin och deras tilltro till staten, som Frans fick se prov på denna dag, gjorde ett djupt intryck på honom.

En ytterligare sak som gjorde intryck var hur det svenska samhället präglades av teknologi och av övertygelsen om att det är möjligt att lösa människans behov av mening på ett praktiskt-tekniskt och ingenjörsmässigt sätt. Pater Holin sändes till Uppsala och spenderade nästan femtio år här, tills han återvände till Tyskland 2012 för att tillbringa sina sista år på jesuiternas äldreboende i Köln.

Efter att ha lärt sig svenska började han studera idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Det gjorde det möjligt för honom att tränga djupare in i sitt nya hemlands tankevärld. Under de följande åren var han vid flera tillfällen superior för jesuitkommuniteten i Uppsala och han understödde jesuiternas pastorala arbete i Uppsala, bland annat som studentpräst. Men hans viktigaste apostoliska uppgift var likväl kulturtidskriften Signum som han grundade 1975 tillsammans med pater Herman Seiler och som han såsom chefredaktör ledde fram till år 2003. Han hade själv ett stort intellektuellt intresse och såg på Signum som en plats där det svenska samhället kunde möta katolskt tankegods. Under sin långa vistelse i Uppsala var han också pastoralt aktiv i S:t Lars katolska församling och han var dess mycket uppskattade kyrkoherde under åren 2006–2010.

Med utgångspunkt i de erfarenheter som han redan hade samlat genom tidskriften Credo (Signums föregångare) fick han ihop en skara kompetenta medarbetare som blev tidskriftens redaktion och formade den till en ansedd samtalspartner i dialogen med den svenska kulturen. Medarbetarna från den tiden vittnar om att pater Frans ofta gav uppmuntrande ord och var stöttande till sin karaktär. Trots den stora betydelse som Signum fick inom offentligheten höll sig pater Holin helst i bakgrunden. Han var en ganska blyg person, älskade samtalet i mindre grupper och var som mest till freds när han kunde sitta med en bok i sitt rum. Eller, som han själv uttryckte sig: in angulo cum libro.

Requiescat in pace.

Red. 2022-07-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den förre chefredaktören för tidskriften Signum, jesuitpater Frans (Franz-Josef) Holin, har avlidit. Han insomnade i går, måndagen den 4 juli, i Köln.

Frans Holin föddes den 16 mars 1935 i Balve i Sauerland i norra Tyskland. Efter att ha studerat juridik i Aachen och Bonn inträdde han i Jesuitorden den 16 april 1958. Den 27 augusti 1966 prästvigdes han i Frankfurt efter att ha slutfört studier i filosofi i Pullach utanför München och i teologi i Frankfurt.

Pater Frans Holin S.J. Foto: P. Philip Geister S.J.

Pater Holin skulle komma att tillbringa hela sitt apostoliskt verksamma liv i Sverige. När han sändes hit 1967 visste han inget om Sverige eller om dess kultur, språk och kyrkliga förhållanden. Senare i livet kunde han mycket tydligt dra sig till minnes hur frustrerande det kan vara att som vuxen komma till ett land vars språk man inte behärskar – ”varenda hund kan skälla bättre på svenska” än han, menade han själv. Frans Holin ankom till Sverige just på den dag i september 1967 då landet ställde om från vänster- till högertrafik. Svenskarnas disciplin och deras tilltro till staten, som Frans fick se prov på denna dag, gjorde ett djupt intryck på honom.

En ytterligare sak som gjorde intryck var hur det svenska samhället präglades av teknologi och av övertygelsen om att det är möjligt att lösa människans behov av mening på ett praktiskt-tekniskt och ingenjörsmässigt sätt. Pater Holin sändes till Uppsala och spenderade nästan femtio år här, tills han återvände till Tyskland 2012 för att tillbringa sina sista år på jesuiternas äldreboende i Köln.

Efter att ha lärt sig svenska började han studera idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Det gjorde det möjligt för honom att tränga djupare in i sitt nya hemlands tankevärld. Under de följande åren var han vid flera tillfällen superior för jesuitkommuniteten i Uppsala och han understödde jesuiternas pastorala arbete i Uppsala, bland annat som studentpräst. Men hans viktigaste apostoliska uppgift var likväl kulturtidskriften Signum som han grundade 1975 tillsammans med pater Herman Seiler och som han såsom chefredaktör ledde fram till år 2003. Han hade själv ett stort intellektuellt intresse och såg på Signum som en plats där det svenska samhället kunde möta katolskt tankegods. Under sin långa vistelse i Uppsala var han också pastoralt aktiv i S:t Lars katolska församling och han var dess mycket uppskattade kyrkoherde under åren 2006–2010.

Med utgångspunkt i de erfarenheter som han redan hade samlat genom tidskriften Credo (Signums föregångare) fick han ihop en skara kompetenta medarbetare som blev tidskriftens redaktion och formade den till en ansedd samtalspartner i dialogen med den svenska kulturen. Medarbetarna från den tiden vittnar om att pater Frans ofta gav uppmuntrande ord och var stöttande till sin karaktär. Trots den stora betydelse som Signum fick inom offentligheten höll sig pater Holin helst i bakgrunden. Han var en ganska blyg person, älskade samtalet i mindre grupper och var som mest till freds när han kunde sitta med en bok i sitt rum. Eller, som han själv uttryckte sig: in angulo cum libro.

Requiescat in pace.

Red. 2022-07-05