Jul i Grönköping

ULF JONSSON

Sverige håller på att få en alldeles egen, typisk svensk tradition – den två gånger om året återkommande debatten om skolavslutningar i kyrkan. I maj debatterar man huruvida man några veckor senare får sjunga ”Den blomstertid nu kommer” med skolbarnen i kyrkan, och i november debatterar man huruvida man några veckor senare får sjunga ”Gläns över sjö och strand” och ”O helga natt” med skolbarnen i kyrkan. Den ansvariga myndigheten går därpå följsamt ut med vägledande rekommendationer till den oroliga allmänheten. Man vet ju inte vad som annars kan hända.

Ingen annanstans i världen skulle en sådan tradition lyckas vinna fotfäste. Men här, i vårt särskilt upplysta hörn av Europa, verkar ingenting vara omöjligt. Här vet vi hur farligt det kan vara att komma i kontakt med religionsbaciller. De är smittsamma, verkar myndigheterna mena, så det är bäst att hålla sig på avstånd. ­– På andra håll i världen kallas sådant trams vid sitt rätta namn: religionsfobi – beröringsskräck för religion.

Men vad är det då som man är så ängslig för? Vilka skador riskerar de små liven att få genom att någon gång faktiskt ”live” påminnas om att Sverige tillhör den kristna kulturkretsen? För mer än så handlar det knappast om. Ingen tvingar barnen till religionsutövning – den som inte vill sjunga med i psalmen kan avstå. Vad man riskerar är på sin höjd att se att det finns andra människor som möjligen ägnar sig åt religionsutövning i sammanhanget. Med tanke på vad barnen annars dagligdags utsätts för av påverkningar via massmedia och dataspel borde den faran kunna anses som försumbar. Det finns saker i livet som är värre än att råka få se någon som knäpper händerna i bön.

Också den som själv är ateist eller har en negativ syn på religion får lov att finna sig i att ibland bli påmind om att religiösa traditioner och religiös praxis faktiskt spelar roll för människor också i vår tid och i vår del av världen. Precis som juden får lov att acceptera att folk arbetar på lördagar i detta land, och katoliken får lov att acceptera att några av de viktigaste katolska högtiderna under året inte är helgdagar i den svenska almanackan. Kort sagt, ibland får man lov att acceptera att i det verkliga livet möta det som inte riktigt passar ihop med ens egen syn på tillvaron. Det behöver inte alltid vara av ondo.

Bland de sansade rösterna i denna numera traditionstyngda debatt hör lyckligtvis utbildningsminister Jan Björklund och socialminister Göran Hägglund. Båda har förklarat att de inte ser några problem med traditionella skolavslutningar i kyrkan, där man sjunger ”O helga natt” och där prästen läser ur julevangeliet. Björklund anser att den nuvarande skollagen ger utrymme för det, vilket man på Skolverket inte tycks vara lika säker på. Både Björklund och Hägglund vill dock gärna ändra på skollagen, om det behövs, för att undanröja tvivel om den saken. Låt oss hoppas att ministrarna går från ord till handling på den punkten!

Det är faktiskt dags att tagga ner och spänna av. Den ateist som är trygg i sin egen övertygelse behöver inte ropa på förbud så fort han eller hon riskerar att få syn på något som påminner om religiös tro. Ateismens egen hedersnestor i Sverige, Ingemar Hedenius, besökte på sin tid gärna kyrkor. Och inte bara det. Han var en duktig flöjtspelare och brukade själv ackompanjera fromma sånger i kyrkan. En god vän till undertecknad var själv med i Uppsala domkyrka och hörde Hedenius spela sången ”Jag följer dig Jesus i spåren så gärna.” Hedenius var ateist, men han led inte av religionsfobi.

Traditioner må gärna hållas i ära, även nytillkomna sådan. Fast helst inte traditioner som är riktigt inskränkta och  bigotta. De klarar sig både barn och vuxna utan.

Ulf Jonsson 2012-11-27

Läs mer:

https://www.dn.se/debatt/det-finns-inget-advent-utan-kristet-innehall

https://www.dn.se/debatt/advent-utan-innehall-meningslost

https://www.dagen.se/nyheter/ministrar-vill-se-over-skollagen/

https://www.dagen.se/opinion/ledare/sag-nej-tack-till-skolavslutningarna/

https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/advent-som-vilken-folkdrakt-som-helst_7718696.svd