Skolverket bortser från arkitektur och konst

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

FREDRIK HEIDING

Under vilka förutsättningar kan skolklasser samlas i kyrkan för skolavslutningar och religiösa högtider som advent? På DN-debatt diskuterar Anna Ekström (generaldirektör, Skolverket) och Claes-Göran Aggebo (undervisningsråd, Skolverket) den frågan. Sedan tidigare har Skolverket avgjort att skolavslutningar är möjliga att genomföra i kyrkan, på villkor att inga konfessionella inslag förekommer.

Ekström och Aggebo ger grönt ljus för att skolan samlas i kyrkan under advent, med följande inskränkning: ”En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap.”

Det kan påpekas att Ekström och Aggebo bortser från kyrkorummets arkitektur, tavlor, religiösa symboler som krucifix och annat. De tar alltså hänsyn till att inredningen kommunicerar något, alldeles av sig självt. De förutsätter att den religiösa förkunnelsen förmedlas endast verbalt; genom ord inte genom bild. Hörselsinnet prioriteras framför känsel, syn-, lukt- och smaksinnet. Hur skulle man ställa sig till en skolklass som tyst mediterar inför en Kristus- eller Maria-ikon, om sådana finns i kyrkan?

Fredrik Heiding 2012-11-25

https://www.dn.se/debatt/gud-far-inte-vara-med-nar-skolan-samlas-i-kyrkan

https://www.dagen.se/nyheter/gud-inte-valkommen-nar-kyrkan-valkomnar-skolan/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

FREDRIK HEIDING

Under vilka förutsättningar kan skolklasser samlas i kyrkan för skolavslutningar och religiösa högtider som advent? På DN-debatt diskuterar Anna Ekström (generaldirektör, Skolverket) och Claes-Göran Aggebo (undervisningsråd, Skolverket) den frågan. Sedan tidigare har Skolverket avgjort att skolavslutningar är möjliga att genomföra i kyrkan, på villkor att inga konfessionella inslag förekommer.

Ekström och Aggebo ger grönt ljus för att skolan samlas i kyrkan under advent, med följande inskränkning: ”En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap.”

Det kan påpekas att Ekström och Aggebo bortser från kyrkorummets arkitektur, tavlor, religiösa symboler som krucifix och annat. De tar alltså hänsyn till att inredningen kommunicerar något, alldeles av sig självt. De förutsätter att den religiösa förkunnelsen förmedlas endast verbalt; genom ord inte genom bild. Hörselsinnet prioriteras framför känsel, syn-, lukt- och smaksinnet. Hur skulle man ställa sig till en skolklass som tyst mediterar inför en Kristus- eller Maria-ikon, om sådana finns i kyrkan?

Fredrik Heiding 2012-11-25

https://www.dn.se/debatt/gud-far-inte-vara-med-nar-skolan-samlas-i-kyrkan

https://www.dagen.se/nyheter/gud-inte-valkommen-nar-kyrkan-valkomnar-skolan/