Gustavsson i Lützendimma

FREDRIK HEIDING

Rolf Gustavsson skriver i en kolumn (Svårtydd röksignal från EU:s skorsten) i Svenska Dagbladet, att ekonomiska beslut i EU borde fattas i mer offentliga former och med högre grad av transparens än vad som är fallet i dag. Det får han gärna anse. Det som däremot är förvånansvärt och på samma gång nästan underhållande är hans insinuationer och dunkla argumentation. I fria och vilda associationer får vi läsa följande:

”Men ingenting söndrar den europeiska gemenskapen djupare än bråk om fördelningen av pengar. I synnerhet när fördelningen sker efter samma logik som i nollsummespel. Så är det varje gång de fleråriga finansiella ramarna nattmanglas bakom stängda dörrar. Ett schackrande som framstår som helt obegripligt för den oinvigde. Det sker i formen av en konklav som har sin motsvarighet i Vatikanen när de inlåsta kardinalerna utser en ny påve och då kommunikationen med omvärlden sker genom en skorsten vid Sixtinska kapellet. Röksignalerna i Bryssel är bara ännu mycket svårare att tolka och ingen tror på någon dogm om ofelbarhet. Inte ens Herman Van Rompuy som är utbildad hos jesuiterna och som använder sig av biktstolen för att samla information.”

Gustavsson lägger här en rökridå över sitt eget resonemang och läsaren hamnar i en Lützendimma av påståenden. Man kan för övrigt påpeka att SvD:s läsare sällan eller aldrig får en genomskinlig, glasklar och offentlig redogörelse för besluten att publicera den ena eller andra kolumnen i tidningen.

Fyra frågor kan ställas till Rolf Gustavsson:

1) Vad har dogmen om ofelbarhet med saken att göra?

2) Vet Gustavsson att det inte är påven (i ofelbarhet) som väljer ny påve? När en ny påve utses är ju påvestolen tom eftersom den förre påven nyligen avlidit.

3) Vad vill Gustavsson säga med att Van Rompuy är utbildad hos jesuiterna?

4) Vilken typ av information kan Van Rompuy och andra katoliker inhämta i biktstolen?

Fältet är fritt för egna tolkningar av Gustavssons dimmiga begrepp. Jag tror att hans budskap är: jesuiterna är ofelbara i sin trosundervisning. Och om Gustavssons inte själv kan besvara de ovan ställda frågorna, får han gärna vända sig till undertecknad: en lömsk jesuit.

Fredrik Heiding 2012-11-25

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/svartydd-roksignal-fran-eus-skorsten_7699242.svd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

FREDRIK HEIDING

Rolf Gustavsson skriver i en kolumn (Svårtydd röksignal från EU:s skorsten) i Svenska Dagbladet, att ekonomiska beslut i EU borde fattas i mer offentliga former och med högre grad av transparens än vad som är fallet i dag. Det får han gärna anse. Det som däremot är förvånansvärt och på samma gång nästan underhållande är hans insinuationer och dunkla argumentation. I fria och vilda associationer får vi läsa följande:

”Men ingenting söndrar den europeiska gemenskapen djupare än bråk om fördelningen av pengar. I synnerhet när fördelningen sker efter samma logik som i nollsummespel. Så är det varje gång de fleråriga finansiella ramarna nattmanglas bakom stängda dörrar. Ett schackrande som framstår som helt obegripligt för den oinvigde. Det sker i formen av en konklav som har sin motsvarighet i Vatikanen när de inlåsta kardinalerna utser en ny påve och då kommunikationen med omvärlden sker genom en skorsten vid Sixtinska kapellet. Röksignalerna i Bryssel är bara ännu mycket svårare att tolka och ingen tror på någon dogm om ofelbarhet. Inte ens Herman Van Rompuy som är utbildad hos jesuiterna och som använder sig av biktstolen för att samla information.”

Gustavsson lägger här en rökridå över sitt eget resonemang och läsaren hamnar i en Lützendimma av påståenden. Man kan för övrigt påpeka att SvD:s läsare sällan eller aldrig får en genomskinlig, glasklar och offentlig redogörelse för besluten att publicera den ena eller andra kolumnen i tidningen.

Fyra frågor kan ställas till Rolf Gustavsson:

1) Vad har dogmen om ofelbarhet med saken att göra?

2) Vet Gustavsson att det inte är påven (i ofelbarhet) som väljer ny påve? När en ny påve utses är ju påvestolen tom eftersom den förre påven nyligen avlidit.

3) Vad vill Gustavsson säga med att Van Rompuy är utbildad hos jesuiterna?

4) Vilken typ av information kan Van Rompuy och andra katoliker inhämta i biktstolen?

Fältet är fritt för egna tolkningar av Gustavssons dimmiga begrepp. Jag tror att hans budskap är: jesuiterna är ofelbara i sin trosundervisning. Och om Gustavssons inte själv kan besvara de ovan ställda frågorna, får han gärna vända sig till undertecknad: en lömsk jesuit.

Fredrik Heiding 2012-11-25

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/svartydd-roksignal-fran-eus-skorsten_7699242.svd