Adventsupprop om skolavslutningar

Den katolske biskopen Anders Arborelius ställer sig bakom tidningen Dagens initiativ Adventsuppropet Ändra skollagen nu!. Du kan gå in på Dagens hemsida och skriva under före den 12 december. Man kan också skriva ut namnlistor i pappersform. Namnlistorna kommer att vidarebefordras till skolminister Jan Björklund.

Syftet med uppropet är att det också i framtiden ska vara möjligt att ha skolavslutningar i kyrkan.

Den formulering man har att ta ställning till är:
”Skolverket slår fast att adventssamlingar och skolavslutningar får genomföras i kyrkan endast om de saknar religiöst innehåll. Rektorernas uppgift är att kontrollera präster och andra kyrkliga företrädare.
När den nya skollagen får sådana konsekvenser måste den ändras. Vi kräver att våra politiker i regering och riksdag tar ett snabbt initiativ till att skriva om och förtydliga lagen. Samlingar i kyrkan måste få utgå från den kristna tron.”

Låt oss hoppas att många skriver under uppropet!

På DN-debatt gav Anna Ekström (generaldirektör, Skolverket) och Claes-Göran Aggebo (undervisningsråd, Skolverket) sin tolkning av skollagen.

Läs gärna Ulf Jonssons kommentar Jul i Grönköping på Signums hemsida.

Christina Grenholm, kyrkosekreterare i Svenska kyrkan, har ett tänkvärt inlägg på DN-debatt.

Socialminister Göran Hägglund uttalar sig i Svenska Dagbladet.

En serie kommentarer finns också att läsa på Dagens hemsida.

Fredrik Heiding 2012-11-30

https://www.dn.se/debatt/skolverket-har-forsatt-skolan-i-en-destruktiv-situation

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/adventsdebatten-rullar-vidare_7702426.svd

https://www.dn.se/debatt/gud-far-inte-vara-med-nar-skolan-samlas-i-kyrkan

https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/staten-ligger-i-strid-med-sig-sjalv_7718446.svd

https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/advent-som-vilken-folkdrakt-som-helst_7718696.svd