Justitia et Pax reflekterar över den arabiska våren

Justitia et Pax, den katolska kommissionen för rättvisa och fred, håller sin årliga konferens på Malta 14–18 september. Situationen knappt två år efter ”den arabiska våren” är huvudämnet. Representanter från 30 nationella avdelningar av Justitia et Pax kommer vid mötet att reflektera över och diskutera den vittgående samhälleliga och politiska omvandlingen i den arabiska världen.

Workshops med ögonvittnen från Egypten, Syrien och andra arabiska länder är inplanerade. Tanken är att man ska tematisera djupgående förändringar i dessa länder utifrån flera olika perspektiv och sedan se på olika framtidsscenarier i regionen. Möten med migranter och företrädare för muslimska gemenskaper på Malta står också på dagordningen.

Kathpress 2012-09-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Justitia et Pax, den katolska kommissionen för rättvisa och fred, håller sin årliga konferens på Malta 14–18 september. Situationen knappt två år efter ”den arabiska våren” är huvudämnet. Representanter från 30 nationella avdelningar av Justitia et Pax kommer vid mötet att reflektera över och diskutera den vittgående samhälleliga och politiska omvandlingen i den arabiska världen.

Workshops med ögonvittnen från Egypten, Syrien och andra arabiska länder är inplanerade. Tanken är att man ska tematisera djupgående förändringar i dessa länder utifrån flera olika perspektiv och sedan se på olika framtidsscenarier i regionen. Möten med migranter och företrädare för muslimska gemenskaper på Malta står också på dagordningen.

Kathpress 2012-09-12