Kamp i Polen om kyrkans dokument om övergrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den polska statens kommission som har i uppdrag att undersöka fall av övergrepp mot barn kommer i nuläget inte att få tillgång till kyrkans egna dokument som visar hur man gått till väga mot dem som har anklagats för sådana brott. Biskopskonferensen meddelade i Warszawa att inom den katolska kyrkan är det troskongregationen i Vatikanen som tar hand om sådana fall av övergrepp. Av den anledningen, förklarade biskopskonferensen, utför stiften och ordensgemenskaperna sina rättegångar på uppdrag av troskongregationen. Därför blir den polska regeringen tvungen att be Vatikanen om internationell rättslig hjälp, meddelade biskopskonferensen. Därigenom skulle man kunna få tillgång till de dokument som rör de kanoniska processer som står under den heliga stolens jurisdiktion.

“I det här fallet är det alltså fråga om relationer mellan den polska regeringen och den Heliga stolens myndigheter och inte mellan en statlig kommission och kyrkan i Polen”, förklarade Piotr Studnickis juridiske rådgivare. Studnicki i sin tur arbetar med frågor som rör skyddet av barn och unga. Ärkebiskop Wojciech Polak, landets primas och som även ansvarar för skyddet av barn och unga inom kyrkan, meddelade chefen för den statliga utredningskommissionen om detta under förra veckan.

Kommissionen har än så länge förgäves försökt få tillgång till kyrkans dokument. I september 2021 föreslog kommissionens chef, Blazej Kmieciak, att man tillsammans med biskopskonferensen skulle upprätta en undersökningsgrupp som skulle kunna analysera dokumenten gemensamt. Sedan hösten 2020 undersöker kommissionen övergrepp mot barn under femton år inom områdena utbildning, kultur, fritid och även religiösa sammanhang.

Biskopskonferensen skulle vilja samarbeta med kommissionen både vad gäller statistiska undersökningar och i arbetet för att skydda barn och unga mot sexuella övergrepp, meddelade Studnicki. Det preventionsarbete som pågår på katolska skolor och olika centrum för funktionsnedsatta skulle kunna fungera som inspiration för liknande projekt inom ramarna för statliga utbildnings- och omvårdnadsinstitutioner, menade Studnicki.

Den första rapport om övergrepp som kommissionen publicerade i juli 2021 möttes av kyrklig kritik. Vid detta tillfälle anklagade Studnicki kommissionen för att ge en överdriven bild av hur omfattande de sexuella övergreppen inom prästerskapet är och för att på ett oriktigt sätt ha anklagat kyrkan för bristande samarbetsvilja. I sin rapport skrev kommissionen att i trettio procent av fallen som rapporterats in till dem eller som de själva undersökt var den anklagade en präst.

Biskopskonferensen hänvisade till forskningsresultat som pekar på att präster står för ungefär en procent av de fall där någon har dömts för övergrepp mot barn. I kommissionens egen undersökning av brottmål från mitten av 2017 och till slutet av 2020 fastslog man att av de 256 förövare som dömts för sådana brott var två av dem präster.

Kathpress 2022-01-18

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den polska statens kommission som har i uppdrag att undersöka fall av övergrepp mot barn kommer i nuläget inte att få tillgång till kyrkans egna dokument som visar hur man gått till väga mot dem som har anklagats för sådana brott. Biskopskonferensen meddelade i Warszawa att inom den katolska kyrkan är det troskongregationen i Vatikanen som tar hand om sådana fall av övergrepp. Av den anledningen, förklarade biskopskonferensen, utför stiften och ordensgemenskaperna sina rättegångar på uppdrag av troskongregationen. Därför blir den polska regeringen tvungen att be Vatikanen om internationell rättslig hjälp, meddelade biskopskonferensen. Därigenom skulle man kunna få tillgång till de dokument som rör de kanoniska processer som står under den heliga stolens jurisdiktion.

“I det här fallet är det alltså fråga om relationer mellan den polska regeringen och den Heliga stolens myndigheter och inte mellan en statlig kommission och kyrkan i Polen”, förklarade Piotr Studnickis juridiske rådgivare. Studnicki i sin tur arbetar med frågor som rör skyddet av barn och unga. Ärkebiskop Wojciech Polak, landets primas och som även ansvarar för skyddet av barn och unga inom kyrkan, meddelade chefen för den statliga utredningskommissionen om detta under förra veckan.

Kommissionen har än så länge förgäves försökt få tillgång till kyrkans dokument. I september 2021 föreslog kommissionens chef, Blazej Kmieciak, att man tillsammans med biskopskonferensen skulle upprätta en undersökningsgrupp som skulle kunna analysera dokumenten gemensamt. Sedan hösten 2020 undersöker kommissionen övergrepp mot barn under femton år inom områdena utbildning, kultur, fritid och även religiösa sammanhang.

Biskopskonferensen skulle vilja samarbeta med kommissionen både vad gäller statistiska undersökningar och i arbetet för att skydda barn och unga mot sexuella övergrepp, meddelade Studnicki. Det preventionsarbete som pågår på katolska skolor och olika centrum för funktionsnedsatta skulle kunna fungera som inspiration för liknande projekt inom ramarna för statliga utbildnings- och omvårdnadsinstitutioner, menade Studnicki.

Den första rapport om övergrepp som kommissionen publicerade i juli 2021 möttes av kyrklig kritik. Vid detta tillfälle anklagade Studnicki kommissionen för att ge en överdriven bild av hur omfattande de sexuella övergreppen inom prästerskapet är och för att på ett oriktigt sätt ha anklagat kyrkan för bristande samarbetsvilja. I sin rapport skrev kommissionen att i trettio procent av fallen som rapporterats in till dem eller som de själva undersökt var den anklagade en präst.

Biskopskonferensen hänvisade till forskningsresultat som pekar på att präster står för ungefär en procent av de fall där någon har dömts för övergrepp mot barn. I kommissionens egen undersökning av brottmål från mitten av 2017 och till slutet av 2020 fastslog man att av de 256 förövare som dömts för sådana brott var två av dem präster.

Kathpress 2022-01-18

Detta är en nyhetstext.