Kanadensiska biskopar fokuserar palliativ vård

I ljuset av utvecklingen i Kanada, efterfrågar nu Kanadas biskopar en tydlig distinktion mellan palliativ vård och hjälp att dö. Den palliativa vården måste fortsätta vara en distinkt vårdform som upprätthåller personens värdighet i livets slutskede och beaktar såväl fysiska som andliga behov.

Det var i samband med en offentlig nationell konsultation som biskoparna satte ljus på en rad viktiga frågor och förslag om utvecklingen i den palliativa vården, i samarbete med bland annat Catholic Health Alliance of Canada och Canadian Catholic Bioethics Institute.

Biskop Lionel Gendron, som leder Kanadas biskopskonferens, påpekade att katolsk hälsovård alltid är ett svar på det kristna kallet att vårda de sjuka, att med medkänsla ge vård till de som behöver, att självuppoffrande vandra med de döende, att vittna om varje människas okränkbara värdighet och att skydda livet i varje livsfas.

Biskop Gendron konstaterade att såväl Världshälsoorganisationen som många sekulära vårdgivare har en definition av palliativ vård som utesluter aktiv hjälp att dö, och menade att det är viktigt att denna skillnad upprätthålls och att dödshjälp inte blir en del av palliativa vårdprogram.

Palliativa vårdgivare måste vara noga med att inte reducera vården till enbart vetenskap, kommenterade han. Även emotionella, psykologiska och andliga behov behöver tas hänsyn till.

Biskoparna påminde om att den katolska hållningen inte innebär att liv måste upprätthållas till varje pris och att patienter och vårdgivare ska tvingas till verkningslös terapi i de fall livet har nått sitt slut. Den palliativa vården innebär inte att livet på medicinsk väg avslutas, utan att vårdgivaren vandrar med patienten till dess att döden inträffar av sig själv, och bortom det. En viktig del av den palliativa vården, skriver biskoparna, är omsorgen om de närstående – som en del av respekten för den döende personen och omständigheterna runt livsslutet är även tröst åt de efterlevande en del av vårdgivarens uppgift.

För att lyfta också församlingens roll som plats för samtal och reflektion över livets slut, kommer biskopskonferensen tillsammans med relevanta partnerorganisationer att ta fram ett studiematerial för utbildning i församlingar och för att lyfta den palliativa vården som en del av församlingarnas verksamhet.

Red. 2018-08-13

Källa: CNA, via länken här