Kardinal Arborelius utmämnd till medlem av Påvliga enhetsrådet

Kardinal Arborelius blev i dag av påven Franciskus utnämnd till medlem av Påvliga rådet för främjande av kristen enhet. Läs mer på katolska stiftets hemsida, www.katolskakyrkan.se

Red. 2017-12-23