Kardinal Nichols manar Truss att beakta katolska socialläran

Ärkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols, har försäkrat den nya premiärministern Liz Truss om sina böner, och han åberopade katolska socialläran som grund för ett svar på levnadskostnadskrisen. På biskoparnas vägnar i England och Wales gratulerade kardinalen Truss till hennes seger i det konservativa partiet. Kardinal Nichols påpekade att hennes utnämning ”kommer vid en tidpunkt då många kriser måste mötas” och när ”behoven hos de fattigaste i samhället måste ges brådskande uppmärksamhet”.

Kardinalen sade att kyrkan insåg att orsakerna till den ekonomiska krisen är komplexa, både på kort och lång sikt. Katolsk socialundervisning ”indikerar viktiga principer som hjälper till att utforma rättvisa lösningar på brådskande och ödesdigra behov”, sade han. Vidare uttryckte kardinalen att tiden är förbi för partikäbbel. ”I dag bör vårt fokus ligga på äldre, familjer som har vårdnaden om barn och alla de som är minst kapabla att möta den enorma ökningen av levnadskostnader som vi står inför.” Kardinal Nichols sade att den katolska subsidiaritetsprincipen skulle kunna tillämpas på stöd till småföretag och i välfärdssystemet och offentliga tjänster, för att effektivisera och göra åtgärder ändamålsenliga.

Kardinalen berömde katolska församlingars och välgörenhetsorganisationers arbete som är ”baserat på den fasta övertygelsen om varje människas inneboende värdighet” och han uppmanade ”alla katoliker att ge all tid och ekonomiska resurser de kan till välgörenhetsinsatser som stöder dem som påverkas av den nuvarande krisen”. ”De fattigas andliga behov och deras speciella gåvor får aldrig glömmas bort”, sade han och citerade påven Franciskus apostoliska exhortation Evangelii gaudium som beskrev de fattigas ”speciella öppenhet för tron”.

”Jag litar på att våra församlingsgemenskaper alltid kommer att vara öppna för dem som lider av svårigheter och i synnerhet behöver sällskap och andligt stöd just nu. De kan hjälpa oss att förstå den ödmjukhet vi måste ha inför Gud.” Kardinalen bad om böner för alla som lider i den nuvarande krisen.

På frågan om hennes religiösa övertygelse sade Truss: ”Jag delar värderingarna i den kristna tron och Church of England, men jag är inte en vanlig praktiserande religiös person.”

Slutligen bad kardinal Nichols om förbön av den helige Thomas More för alla i det offentliga livet, och av den heliga Bernadette för de fattiga.

Red. 2022-09-07

Detta är ett referat av en nyhetstext från The Tablet vars originaltext återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols, har försäkrat den nya premiärministern Liz Truss om sina böner, och han åberopade katolska socialläran som grund för ett svar på levnadskostnadskrisen. På biskoparnas vägnar i England och Wales gratulerade kardinalen Truss till hennes seger i det konservativa partiet. Kardinal Nichols påpekade att hennes utnämning ”kommer vid en tidpunkt då många kriser måste mötas” och när ”behoven hos de fattigaste i samhället måste ges brådskande uppmärksamhet”.

Kardinalen sade att kyrkan insåg att orsakerna till den ekonomiska krisen är komplexa, både på kort och lång sikt. Katolsk socialundervisning ”indikerar viktiga principer som hjälper till att utforma rättvisa lösningar på brådskande och ödesdigra behov”, sade han. Vidare uttryckte kardinalen att tiden är förbi för partikäbbel. ”I dag bör vårt fokus ligga på äldre, familjer som har vårdnaden om barn och alla de som är minst kapabla att möta den enorma ökningen av levnadskostnader som vi står inför.” Kardinal Nichols sade att den katolska subsidiaritetsprincipen skulle kunna tillämpas på stöd till småföretag och i välfärdssystemet och offentliga tjänster, för att effektivisera och göra åtgärder ändamålsenliga.

Kardinalen berömde katolska församlingars och välgörenhetsorganisationers arbete som är ”baserat på den fasta övertygelsen om varje människas inneboende värdighet” och han uppmanade ”alla katoliker att ge all tid och ekonomiska resurser de kan till välgörenhetsinsatser som stöder dem som påverkas av den nuvarande krisen”. ”De fattigas andliga behov och deras speciella gåvor får aldrig glömmas bort”, sade han och citerade påven Franciskus apostoliska exhortation Evangelii gaudium som beskrev de fattigas ”speciella öppenhet för tron”.

”Jag litar på att våra församlingsgemenskaper alltid kommer att vara öppna för dem som lider av svårigheter och i synnerhet behöver sällskap och andligt stöd just nu. De kan hjälpa oss att förstå den ödmjukhet vi måste ha inför Gud.” Kardinalen bad om böner för alla som lider i den nuvarande krisen.

På frågan om hennes religiösa övertygelse sade Truss: ”Jag delar värderingarna i den kristna tron och Church of England, men jag är inte en vanlig praktiserande religiös person.”

Slutligen bad kardinal Nichols om förbön av den helige Thomas More för alla i det offentliga livet, och av den heliga Bernadette för de fattiga.

Red. 2022-09-07

Detta är ett referat av en nyhetstext från The Tablet vars originaltext återfinns i sin helhet här