Kardinal Schönborn: ”Islam har sin Upplysningstid framför sig”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en uppmärksammad intervju i tidningen Kurier, återgiven på Kathpress hemsida, uttalar sig Wiens ärkebiskop, kardinal Schönborn, om islam i Österrike och bland annat varför han är mot ett förbud för huvuddukar.

Kurier: Den övervägande majoriteten österrikare är nu som förr katoliker. Bara var tionde bekänner sig till islam. Trots detta dominerar umgänget med islam den offentliga debatten. Varför?

Schönborn: Det frågar jag mig också. Det tenderar till att göra islam större än det verkligen är.

Kurier: Hör islam hemma i Österrike?

Schönborn: Muslimerna som lever här och är medborgare, eller blivande medborgare, hör naturligtvis till Österrike.

Kurier: Skapar muslimerna problem, eller är det vi som har problem med muslimerna?

Schönborn: Både och. Islam befinner sig i den största krisen i dess historia. Och det är inte avgjort hur den kommer att lösas. Över hela världen råder det motstående strömningar inom islam och en stark radikalisering. Det finns en konflikt mellan sunnitisk islam, representerad av Saudi-Arabien, och shiitisk islam representerad av Iran. Det vi ser i Mellanöstern idag liknar den situation som rådde i Europa under trettioåriga kriget. Gud give att den inte måtte pågå så länge, men det handlar om maktställningen mellan sunniter och shiiter, som dåförtiden i Europa mellan katoliker och protestanter. Efter detta krig, som ledde till fullständig utmattning, följde den period som kallas Upplysningen, då man insåg att man måste göra åtskillnad mellan religion och politik. Denna läxa har islam ännu framför sig att lära.

Kurier: Åtskillnad mellan politik och religion skulle alltså inte gå för sig i den islamiska världen?

Schönborn: Nej, ett teokratiskt politiskt begrepp är oförenligt med ett pluralistiskt samhälle. 

Kurier: I Österrike har huvudduken kommit att bli en symbol för åtskillnaden mellan religion och politik. Är ni för ett förbud mot huvuddukar?

Schönborn: Jag anser att frågan måste ställas med ett bredare perspektiv. Det är egentligen en fråga om uppfostran av männen: är åsynen av kvinnors hår så farlig att det måste döljas? Det är primärt en kulturell och inte en religiös fråga. Enligt min mening är det en fråga om uppfostran.

Kurier: Vem skall uppfostra vem? Skolledare berättar att samtal med föräldrarna inte leder någonstans, De pläderar därför för ett förbud mot huvuddukar som en signal till föräldrarna. Anser ni att ett förbud, åtminstone för barn i grundskolan, skulle vara meningsfullt?

Schönborn: Det är en fråga som politikerna har att ta ställning till. Från religiös synpunkt är jag motståndare till ett nytt tvång och pläderar för en uppfostran till frihet, till kulturell utveckling. I min barndom bar alla kvinnor en slöja när de gick i mässan. Detta bruk är helt försvunnet i dag. Och å andra sidan sett såg man tidigare färre huvuddukar bland muslimerna. Jag förlitar mig på att en sådan utveckling inte innebär enkelriktning. […]

Kathpress 2018-04-18

Intervjun i dess helhet finns via länken här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en uppmärksammad intervju i tidningen Kurier, återgiven på Kathpress hemsida, uttalar sig Wiens ärkebiskop, kardinal Schönborn, om islam i Österrike och bland annat varför han är mot ett förbud för huvuddukar.

Kurier: Den övervägande majoriteten österrikare är nu som förr katoliker. Bara var tionde bekänner sig till islam. Trots detta dominerar umgänget med islam den offentliga debatten. Varför?

Schönborn: Det frågar jag mig också. Det tenderar till att göra islam större än det verkligen är.

Kurier: Hör islam hemma i Österrike?

Schönborn: Muslimerna som lever här och är medborgare, eller blivande medborgare, hör naturligtvis till Österrike.

Kurier: Skapar muslimerna problem, eller är det vi som har problem med muslimerna?

Schönborn: Både och. Islam befinner sig i den största krisen i dess historia. Och det är inte avgjort hur den kommer att lösas. Över hela världen råder det motstående strömningar inom islam och en stark radikalisering. Det finns en konflikt mellan sunnitisk islam, representerad av Saudi-Arabien, och shiitisk islam representerad av Iran. Det vi ser i Mellanöstern idag liknar den situation som rådde i Europa under trettioåriga kriget. Gud give att den inte måtte pågå så länge, men det handlar om maktställningen mellan sunniter och shiiter, som dåförtiden i Europa mellan katoliker och protestanter. Efter detta krig, som ledde till fullständig utmattning, följde den period som kallas Upplysningen, då man insåg att man måste göra åtskillnad mellan religion och politik. Denna läxa har islam ännu framför sig att lära.

Kurier: Åtskillnad mellan politik och religion skulle alltså inte gå för sig i den islamiska världen?

Schönborn: Nej, ett teokratiskt politiskt begrepp är oförenligt med ett pluralistiskt samhälle. 

Kurier: I Österrike har huvudduken kommit att bli en symbol för åtskillnaden mellan religion och politik. Är ni för ett förbud mot huvuddukar?

Schönborn: Jag anser att frågan måste ställas med ett bredare perspektiv. Det är egentligen en fråga om uppfostran av männen: är åsynen av kvinnors hår så farlig att det måste döljas? Det är primärt en kulturell och inte en religiös fråga. Enligt min mening är det en fråga om uppfostran.

Kurier: Vem skall uppfostra vem? Skolledare berättar att samtal med föräldrarna inte leder någonstans, De pläderar därför för ett förbud mot huvuddukar som en signal till föräldrarna. Anser ni att ett förbud, åtminstone för barn i grundskolan, skulle vara meningsfullt?

Schönborn: Det är en fråga som politikerna har att ta ställning till. Från religiös synpunkt är jag motståndare till ett nytt tvång och pläderar för en uppfostran till frihet, till kulturell utveckling. I min barndom bar alla kvinnor en slöja när de gick i mässan. Detta bruk är helt försvunnet i dag. Och å andra sidan sett såg man tidigare färre huvuddukar bland muslimerna. Jag förlitar mig på att en sådan utveckling inte innebär enkelriktning. […]

Kathpress 2018-04-18

Intervjun i dess helhet finns via länken här