Katolska röster välkomnar Nobelpris i medicin

Den europeiska katolska EU-biskopskommissionen ComECE välkomnar att Nobelpriset i fysiologi eller medicin i år tilldelas John B. Gurdon (University of Cambridge) och Shinya Yamanaka (Kyoto-universitetet). ComECE i Bryssel betecknar detta som en ”milstolpe”. I och med detta erkänns den nyckelroll som forskning på icke-embryonala stamceller har för utvecklingen av nya terapiformer. Forskning på icke-embryonala stamceller är inte bara etiskt riktigare, utan även ett mer effektivt alternativ än embryonala stamceller.

Dessutom håller ComeECE, i EU-forskningsprogrammet Horizon 2020, med eftertryck fast vid ställningstagandet, att forskning på embryon och forskning på embryonala stamceller inte ska finansieras med EU-medel. Forskningsprogrammet måste vara i samklang med den så kallade Brüstle-domen från Europadomstolen. I oktober 201 förbjöd Europadomstolen sådana patent för uppfinningar, vid vilka mänskliga embryon förstörs. Varje befruktad mänsklig äggcell måste enligt EU-rätt betraktas som ett mänskligt embryo, argumenterade Europadomstolen. Domaren fällde detta utslag i en dispyt om ett patent rörande den tyske stamcellsforskaren Oliver Brüstle.

Bioetikern och moralteologen, professor Matthias Beck, ser årets Nobelpris i fysiologi eller medicin som ett ”stort steg i rätt riktning”. ”Forskning på pluripotenta stamceller ska välkomnas, eftersom detta till skillnad från embryonala stamceller inte förutsätter att embryon skapas och förbrukas.” Forskning på pluripotenta stamceller är i princip etiskt riskfria, även om den också kan komma att debatteras i framtiden”, bedömer professor Beck.

Kathpress 2012-10-09

För intervju med professor Matthias Beck, lyssna här

Artiklar ur tidigare nummer av Signum av Stig Olsson och Erwin Bischofberger