Katolska röster välkomnar Nobelpris i medicin

Den europeiska katolska EU-biskopskommissionen ComECE välkomnar att Nobelpriset i fysiologi eller medicin i år tilldelas John B. Gurdon (University of Cambridge) och Shinya Yamanaka (Kyoto-universitetet). ComECE i Bryssel betecknar detta som en ”milstolpe”. I och med detta erkänns den nyckelroll som forskning på icke-embryonala stamceller har för utvecklingen av nya terapiformer. Forskning på icke-embryonala stamceller är inte bara etiskt riktigare, utan även ett mer effektivt alternativ än embryonala stamceller.

Dessutom håller ComeECE, i EU-forskningsprogrammet Horizon 2020, med eftertryck fast vid ställningstagandet, att forskning på embryon och forskning på embryonala stamceller inte ska finansieras med EU-medel. Forskningsprogrammet måste vara i samklang med den så kallade Brüstle-domen från Europadomstolen. I oktober 201 förbjöd Europadomstolen sådana patent för uppfinningar, vid vilka mänskliga embryon förstörs. Varje befruktad mänsklig äggcell måste enligt EU-rätt betraktas som ett mänskligt embryo, argumenterade Europadomstolen. Domaren fällde detta utslag i en dispyt om ett patent rörande den tyske stamcellsforskaren Oliver Brüstle.

Bioetikern och moralteologen, professor Matthias Beck, ser årets Nobelpris i fysiologi eller medicin som ett ”stort steg i rätt riktning”. ”Forskning på pluripotenta stamceller ska välkomnas, eftersom detta till skillnad från embryonala stamceller inte förutsätter att embryon skapas och förbrukas.” Forskning på pluripotenta stamceller är i princip etiskt riskfria, även om den också kan komma att debatteras i framtiden”, bedömer professor Beck.

Kathpress 2012-10-09

För intervju med professor Matthias Beck, lyssna här

Artiklar ur tidigare nummer av Signum av Stig Olsson och Erwin Bischofberger

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den europeiska katolska EU-biskopskommissionen ComECE välkomnar att Nobelpriset i fysiologi eller medicin i år tilldelas John B. Gurdon (University of Cambridge) och Shinya Yamanaka (Kyoto-universitetet). ComECE i Bryssel betecknar detta som en ”milstolpe”. I och med detta erkänns den nyckelroll som forskning på icke-embryonala stamceller har för utvecklingen av nya terapiformer. Forskning på icke-embryonala stamceller är inte bara etiskt riktigare, utan även ett mer effektivt alternativ än embryonala stamceller.

Dessutom håller ComeECE, i EU-forskningsprogrammet Horizon 2020, med eftertryck fast vid ställningstagandet, att forskning på embryon och forskning på embryonala stamceller inte ska finansieras med EU-medel. Forskningsprogrammet måste vara i samklang med den så kallade Brüstle-domen från Europadomstolen. I oktober 201 förbjöd Europadomstolen sådana patent för uppfinningar, vid vilka mänskliga embryon förstörs. Varje befruktad mänsklig äggcell måste enligt EU-rätt betraktas som ett mänskligt embryo, argumenterade Europadomstolen. Domaren fällde detta utslag i en dispyt om ett patent rörande den tyske stamcellsforskaren Oliver Brüstle.

Bioetikern och moralteologen, professor Matthias Beck, ser årets Nobelpris i fysiologi eller medicin som ett ”stort steg i rätt riktning”. ”Forskning på pluripotenta stamceller ska välkomnas, eftersom detta till skillnad från embryonala stamceller inte förutsätter att embryon skapas och förbrukas.” Forskning på pluripotenta stamceller är i princip etiskt riskfria, även om den också kan komma att debatteras i framtiden”, bedömer professor Beck.

Kathpress 2012-10-09

För intervju med professor Matthias Beck, lyssna här

Artiklar ur tidigare nummer av Signum av Stig Olsson och Erwin Bischofberger