Katolska skolor i USA stöttar invandrarfamiljer under pandemin

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Referat från artikel av J.D. Long-García i nätupplagan av America Magazine.

Klassrummen i den katolska skolan Queen of Peace i Mesa, delstaten Arizona, står tomma liksom klassrummen överallt i USA. Elevunderlaget domineras i stor utsträckning av familjer med rötter i Mexiko, El Salvador, Peru och andra latinamerikanska länder. Runt 95 procent av eleverna i denna skola är latinos, liksom de flesta lärarna och de är spansktalande.

Stängningen av skolan har medfört att många föräldrar kämpar för att hålla balansen mellan sitt eget arbete och sin nya roll som lärare under den pågående covid-19 epidemin. Skolan gör sitt bästa för att underlätta denna övergång. ”De har överväldigats av skolning i hemmet”, enligt Renée Baeza, rektor för Queen of Peace. ”Föräldrar är inte lärare. De vet det och vi vet det. Vi håller på att anpassa oss. Det är en inlärningserfarenhet för oss alla.”

De familjer som redan har datorer har lämnat över dem som skolan försett eleverna med till familjer som inga har. Varannan vecka delar skolan ut tryckta sammanfattningar (hand-outs) till dem. Lärarna står till tjänst mellan 9 och 16 varje dag och ger individuellt stöd till dem som behöver det.

Queen of Peace är inte ensam i denna kamp. I New York City, som ofta anges som epicenter för covid-19 epidemin i USA, stängde de katolska skolorna den 13 mars. Redan i god tid före stängningen började man förberedelser för on-lineinlärning, enligt Jessica Maldonado, rektor för St. Thomas Aquinas School i stadsdelen Bronx. Man kontaktade familjerna för att kartlägga tillgång till internet, teknologi och arbetsscheman. 85 procent av eleverna är latinos, afrikaner och amerikansk-afrikaner. De flesta lärarna talar spanska och familjerna från Afrika talar engelska, varför språkfrågan inte har utgjort ett problem.

”Mestadels hjälper eleverna sina föräldrar med det tekniska”, enligt Maldonado och tillade att vissa elever som tidigare inte var så engagerade, nu deltar i större utsträckning. ”De är superentusiastiska när de får logga in på Zoom varje morgon. Då är de på sin mammas gata. De har varit häpnadsväckande, har en god, positiv inställning till allt och tycker det är roligt med allt det nya.”

Tyvärr har mer än hälften av skolans föräldrar blivit arbetslösa under epidemin. De har fått svårigheter att bekosta undervisningen, men New Yorks ärkestift har gått in med stöd för att kompensera inkomstbortfallet. Enligt Michael J Deegan, högste chef för de 210 skolorna i ärkestiftet är just finansieringen ett fortgående problem. Ärkestiftet, som har det näst största katolska skolsystemet i landet, ger stöd till skolorna genom dess Inner-City Scholarship Fund och distribuerar tusentals Chromebookdatorer till eleverna. Deegan säger att hans kontor undersöker behoven på individuell familjebasis, ”för vi vill inte att någon skall gå förlorad”.

Kardinal Timothy Dolan har skickat ut inspelade budskap till alla katolska elever. Till påsk sade han via YouTube: ”Vi saknar er i skolorna och programmen, vi saknar er i kyrkorna då de är stängda. Men Jesus är aldrig stängd, han är alltid med oss, särskilt när det är tuffa tider”.

Stiftet Fresno i Kalifornien håller också på att anpassa sig. Det omfattar med än 90 000 kvadratmiles i Central Valley, ett av de största jordbruksdistrikten i världen, med 1,2 miljoner katoliker. De 21 katolska skolorna började med on line-undervisning den 16 mars, enligt Mona Faulkner, skolchef över alla skolorna. Redan vid mitten av februari började man förbereda digitala klassrum och digital kommunikation för att kunna testa systemet. När familjerna kom för att hämta sina barn den sista öppna skoldagen den 13 mars, skickade lärarna hem dem med de läromedel och tekniska utrustning de skulle komma att behöva. Följande måndag började man undervisa via Google Classroom och Zoom. ”Vårt mål är att hjälpa familjerna med alla till buds stående resurser.”

Liksom Fresno låter stiftet Dallas, i delstaten Texas, familjer med skolbarn skjuta upp betalningarna, enligt Veronica Alonzo, biträdande skolchef. ”Även om de inte kan betala låter vi eleverna avsluta skolårets studier. Hittills har vi inte sett något ”massutträde” av familjer som lämnar skolan”.

Red. 2020-04-23

Detta är ett referat av en längre artikel skriven av J.D. Long-García publicerad i nätupplagan av America Magazine den 20 april 2020.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Referat från artikel av J.D. Long-García i nätupplagan av America Magazine.

Klassrummen i den katolska skolan Queen of Peace i Mesa, delstaten Arizona, står tomma liksom klassrummen överallt i USA. Elevunderlaget domineras i stor utsträckning av familjer med rötter i Mexiko, El Salvador, Peru och andra latinamerikanska länder. Runt 95 procent av eleverna i denna skola är latinos, liksom de flesta lärarna och de är spansktalande.

Stängningen av skolan har medfört att många föräldrar kämpar för att hålla balansen mellan sitt eget arbete och sin nya roll som lärare under den pågående covid-19 epidemin. Skolan gör sitt bästa för att underlätta denna övergång. ”De har överväldigats av skolning i hemmet”, enligt Renée Baeza, rektor för Queen of Peace. ”Föräldrar är inte lärare. De vet det och vi vet det. Vi håller på att anpassa oss. Det är en inlärningserfarenhet för oss alla.”

De familjer som redan har datorer har lämnat över dem som skolan försett eleverna med till familjer som inga har. Varannan vecka delar skolan ut tryckta sammanfattningar (hand-outs) till dem. Lärarna står till tjänst mellan 9 och 16 varje dag och ger individuellt stöd till dem som behöver det.

Queen of Peace är inte ensam i denna kamp. I New York City, som ofta anges som epicenter för covid-19 epidemin i USA, stängde de katolska skolorna den 13 mars. Redan i god tid före stängningen började man förberedelser för on-lineinlärning, enligt Jessica Maldonado, rektor för St. Thomas Aquinas School i stadsdelen Bronx. Man kontaktade familjerna för att kartlägga tillgång till internet, teknologi och arbetsscheman. 85 procent av eleverna är latinos, afrikaner och amerikansk-afrikaner. De flesta lärarna talar spanska och familjerna från Afrika talar engelska, varför språkfrågan inte har utgjort ett problem.

”Mestadels hjälper eleverna sina föräldrar med det tekniska”, enligt Maldonado och tillade att vissa elever som tidigare inte var så engagerade, nu deltar i större utsträckning. ”De är superentusiastiska när de får logga in på Zoom varje morgon. Då är de på sin mammas gata. De har varit häpnadsväckande, har en god, positiv inställning till allt och tycker det är roligt med allt det nya.”

Tyvärr har mer än hälften av skolans föräldrar blivit arbetslösa under epidemin. De har fått svårigheter att bekosta undervisningen, men New Yorks ärkestift har gått in med stöd för att kompensera inkomstbortfallet. Enligt Michael J Deegan, högste chef för de 210 skolorna i ärkestiftet är just finansieringen ett fortgående problem. Ärkestiftet, som har det näst största katolska skolsystemet i landet, ger stöd till skolorna genom dess Inner-City Scholarship Fund och distribuerar tusentals Chromebookdatorer till eleverna. Deegan säger att hans kontor undersöker behoven på individuell familjebasis, ”för vi vill inte att någon skall gå förlorad”.

Kardinal Timothy Dolan har skickat ut inspelade budskap till alla katolska elever. Till påsk sade han via YouTube: ”Vi saknar er i skolorna och programmen, vi saknar er i kyrkorna då de är stängda. Men Jesus är aldrig stängd, han är alltid med oss, särskilt när det är tuffa tider”.

Stiftet Fresno i Kalifornien håller också på att anpassa sig. Det omfattar med än 90 000 kvadratmiles i Central Valley, ett av de största jordbruksdistrikten i världen, med 1,2 miljoner katoliker. De 21 katolska skolorna började med on line-undervisning den 16 mars, enligt Mona Faulkner, skolchef över alla skolorna. Redan vid mitten av februari började man förbereda digitala klassrum och digital kommunikation för att kunna testa systemet. När familjerna kom för att hämta sina barn den sista öppna skoldagen den 13 mars, skickade lärarna hem dem med de läromedel och tekniska utrustning de skulle komma att behöva. Följande måndag började man undervisa via Google Classroom och Zoom. ”Vårt mål är att hjälpa familjerna med alla till buds stående resurser.”

Liksom Fresno låter stiftet Dallas, i delstaten Texas, familjer med skolbarn skjuta upp betalningarna, enligt Veronica Alonzo, biträdande skolchef. ”Även om de inte kan betala låter vi eleverna avsluta skolårets studier. Hittills har vi inte sett något ”massutträde” av familjer som lämnar skolan”.

Red. 2020-04-23

Detta är ett referat av en längre artikel skriven av J.D. Long-García publicerad i nätupplagan av America Magazine den 20 april 2020.