Tagged 'Kalifornien'

Lagförslag i Kalifornien kan upphäva bikthemligheten

Senaten i den amerikanska delstaten Kalifornien väntas i dagarna rösta om ett lagförslag som kan tvinga katolska präster att röja bikthemligheter. Ett utskott har redan godkänt ett utkast. Den föreslagna lagen kräver av präster att de anmäler till myndigheterna om…