Lagförslag i Kalifornien kan upphäva bikthemligheten

Senaten i den amerikanska delstaten Kalifornien väntas i dagarna rösta om ett lagförslag som kan tvinga katolska präster att röja bikthemligheter. Ett utskott har redan godkänt ett utkast.

Den föreslagna lagen kräver av präster att de anmäler till myndigheterna om något som de hört i bikten kan ge misstanke om övergrepp mot barn. Den katolske ärkebiskopen av Los Angeles, José H. Gómez, har tagit kraftigt avstånd från lagförslaget eftersom det ”förnekar heligheten i bikten för varje präst i delstaten” och för de troende, utan att göra ”något för att skydda barn”.

Ärkebiskop José H. Gomez.
Foto: Archdiocese of Los Angeles.

Mer än tusen personer uppges ha kontaktat delstatssenatorerna via telefon inför utskottets hearing om lagförslaget med sina protester. Ärkebiskop Gómez uttryckte ett särskilt tack till alla som engagerat sig i frågan.

Präster och själavårdare i Kalifornien är redan idag ålagda att rapportera kännedom eller misstankar om övergrepp i de flesta omständigheter med undantag just för biktsamtal. Liknande undantag gäller också på andra yrkesområden i vad som kallas ”priviligierade samtal”, till exempel advokat-klient-samtal i en rättssak.

Den demokratiske senatorn Jerry Hill, som har lagt fram förslaget, har argumenterat för att det just i biktsamtal har förekommit ”icke rapporterade och systematiska övergrepp av tusentals barn”. Han har refererat till de förundersökningar som genomförts av statsåklagare i olika amerikanska delstater, som exempelvis förra året i Pennsylvania. Detta trots att ingen av undersökningarna nämner just bikten som en källa till oegentligheter. Vid upprepade frågor har Hill vägrat att svara på varför inte just exempelvis förtroliga advokat-klient-samtal i lagförslaget klassificeras som riskabla situationer av samma art.

Ärkebiskop Gómez vädjar nu till katolska lagstiftare i delstaten att försöka finna andra sätt att bekämpa sexuella övergrepp. Enligt den katolska kyrkans lag, den så kallade kyrkorätten, blir en präst som röjer något av vad han hört i en bikt automatiskt exkommunicerad, det vill säga helt avstängd inte bara från sitt ämbete (vilket är en konsekvens av exkommuniceringen) utan från allt deltagande i kyrkligt liv.

Det aktuella lagförslaget kan komma upp till omröstning i delstatssenaten vilken dag som helst.

Catholic Herald, 2019-05-21