Merkel hedras för sitt arbete mot hat och rasism

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel mottar för sitt engagemang mot antisemitism och rasism Buber-Rosenzweig-medaljen för år 2020. Som ”högsta ansvariga politiker” har Merkel alltid med beslutsamhet inskridit mot hat och våld. Detta angav på måndagen det tyska koordineringsrådet för judisk-kristna samarbetsråd som grund för sitt beslut. Kanslern har även bidragit med ”viktiga impulser” till dialog mellan kulturer och religioner.

Rådet, som är paraplyorganisation för cirka 80 judisk-kristna samarbetsråd över hela Tyskland, hänvisade till exempel till att Merkel har försvarat omskärelse, med hänvisning till den i grundlagen garanterade religionsfriheten. I debatten om förintelseförnekaren och tidigare Lefebvre-biskopen Richard Williamson har hon ”med eftertryck” krävt klargöranden av den dåvarande påven Benedictus XVI, allt enligt rådet. Merkel har även slagit fast att ”med hänsyn till Tysklands ansvar inför historien ligger Israels säkerhet i Tysklands intresse”.

Utmärkelsen kommer att överlämnas till Merkel i Dresden den 8 mars 2020. Medaljen, som har delats ut sedan år 1968, har fått sitt namn efter de judiska filosoferna Martin Buber (1878–1965) och Franz Rosenzweig (1886–1929). Den utdelas alltid inom ramen för aktionsveckan för broderskap. Bland de hittillsvarande pristagarna finns den tyske utrikesministern Joschka Fischer, skriftställaren och orientalisten Navid Kermani och dirigenten Daniel Barenboim. Förra året mottog musikern Peter Maffay medaljen.

Kathpress 2019-05-20