Vatikanen distanserar sig från högerpopulism

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Strax före EU-valet har det blossat upp en konflikt i Italien om den katolska tron. Inrikesministern Matteo Salvini ber Europas skyddshelgon om framgångar för högerpopulismen och han drar sig inte för att söka strid med påven Franciskus. Under en demonstration av europeiska högerpartier framför Milanos domkyrka under veckoslutet framförde Salvini skarp kritik mot kyrkans överhuvud. Nu upplever han dock en motvind från Rom.

Inrikesminister Matteo Salvini. Foto: Wikimedia commons.

Kommande söndag står mycket på spel för Salvini. Iakttagare menar att europavalet blir ett test för honom om han kan bryta regeringskoalitionen med den alltmer obekväma Fem Stjärne Rörelsen och våga satsa på ett nyval för att få egen majoritet för sitt högerparti Lega.

I det katolskt präglade Italien spelar Salvini ut det religiösa kortet. I Milano svängde han med en rosenkrans i handen, vilket han även gjort tidigare, reciterade namnen på Europas katolska skyddshelgon och vände sig till Guds Moder: ”Jag personligen anförtror mitt och era liv åt Marias obefläckade hjärta, som skall hjälpa oss till seger och om detta är jag övertygad.”

Konflikt om bemötandet av flyktingar

I fråga om migration – i synnerhet muslimska migranter på väg till Europa över Medelhavet – har Salvini och påven helt skilda positioner. Påven Franciskus uppmanar till villkorslös hjälp till människor i nöd och talar för ett kulturellt öppet Europa. I sitt anförande i Milano gav Salvini sig själv beröm för att ”med stolthet och i en kristen anda” ha riktat hård kritik mot privatpersoner som räddat migranter i sjönöd och som därigenom minskat antalet döda i Medelhavet. Han avfärdade också påven med en fnysning.

Salvini blev å sin sida kritiserad av kyrkans företrädare – bland dem chefredaktören för jesuiternas italienska tidskrift La Civiltá Cattolica, jesuitpater Antonio Spadaro, som av många anses vara en initierad uttolkare av påven Franciskus tänkande. En politisk proklamation är ”inte rätta platsen för att läsa en litania”, särskilt inte ”om den innehåller värden som inte har något att göra med Jesu evangelium”, sade Spadaro. Jesus reagerade på instrumentaliseringen av Gud, ”genom att jaga månglarna ut ur templet”.

Även Vatikanens andreman i rang efter påven Franciskus, statssekreterare kardinal Pietro Parolin, reste invändningar: Partipolitik splittrar, Gud däremot finns för alla. ”Det är alltid mycket farligt att göra anspråk på att ha Gud på sin sida”, sade han.

Sedan länge finns det en motsättning mellan Salvini och den katolska kyrkan när det gäller frågan om invandringspolitiken. Biskoparna i Italien intog till en början en avvaktande, neutral hållning, men efter en tid började man framföra tydlig kritik mot regeringens avvisande politik gentemot flyktingar. Även andra katolska organisationer  såsom jesuiternas flyktinghjälp (Jesuit Refugee Service) och biståndsorganisationen Caritas har tagit tydlig ställning, och påven själv har predikat mot både populism och nationalism.

En höjdpunkt var fallet med ”Diciotti”. I augusti 2018 förbjöd inrikesminister Salvini kustbevakningens fartyg att sätta i land räddade migranter. På initiativ från Italiens katolska biskopskonferens  fick dock 100 migranter lov att komma till ett kyrkligt centrum i Rom. Inom några få dagar var de flesta av dem försvunna. Salvini frossade i sarkasmer. Några veckor tidigare hade den katolska tidskriften Famiglia Cristiana i en artikel liknat Lega-politikern Salvini med Satan.

Demonstrationer och Vatikanens tydliga symbolspråk

Sedan dess är förhållandet mellan Vatikanen och Italiens regering distanserat, och under senare tid har tonen skärpts ytterligare. För några dagar sedan tillät kardinal Konrad Krajewski i en akt av civil olydnad  att husockupanter i Rom fick tillgång till elnätet, vilket varit spärrat för dem; Salvini anklagade då kardinalen för att understödja illegal verksamhet. Vatikanen måste då överta den obetalda elräkningen på 300 000 euro.

Samtidigt protesterade neofascister i rörelsen ”Forza Nuova” nära Vatikanen mot påven Franciskus. Manifestationen ägde rum under påvens middagsbön på Petersplatsen. Polisen ingrep inte. På internet beskyller högerextremisterna påven för att främja ”islamsk invandring” och ”internationella krafters intressen”.

Vatikanen reagerade på sitt eget sätt. Vid generalaudiensen tre dagar senare lät påven Franciskus åtta flykingbarn åka med i påvens egen särskilda bil, papamobilen, över Petersplatsen i Rom. Dessa åtta barn, meddelade Vatikanens presstjänst, hade längs olika vägar tagit sig från Libyen till Italien. Påven och barnen från Syrien, Nigeria och Kongo uttryckte därigenom med ett tydligt symbolspråk var Vatikanen står i dessa frågor.

Kathpress 2019-05-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Strax före EU-valet har det blossat upp en konflikt i Italien om den katolska tron. Inrikesministern Matteo Salvini ber Europas skyddshelgon om framgångar för högerpopulismen och han drar sig inte för att söka strid med påven Franciskus. Under en demonstration av europeiska högerpartier framför Milanos domkyrka under veckoslutet framförde Salvini skarp kritik mot kyrkans överhuvud. Nu upplever han dock en motvind från Rom.

Inrikesminister Matteo Salvini. Foto: Wikimedia commons.

Kommande söndag står mycket på spel för Salvini. Iakttagare menar att europavalet blir ett test för honom om han kan bryta regeringskoalitionen med den alltmer obekväma Fem Stjärne Rörelsen och våga satsa på ett nyval för att få egen majoritet för sitt högerparti Lega.

I det katolskt präglade Italien spelar Salvini ut det religiösa kortet. I Milano svängde han med en rosenkrans i handen, vilket han även gjort tidigare, reciterade namnen på Europas katolska skyddshelgon och vände sig till Guds Moder: ”Jag personligen anförtror mitt och era liv åt Marias obefläckade hjärta, som skall hjälpa oss till seger och om detta är jag övertygad.”

Konflikt om bemötandet av flyktingar

I fråga om migration – i synnerhet muslimska migranter på väg till Europa över Medelhavet – har Salvini och påven helt skilda positioner. Påven Franciskus uppmanar till villkorslös hjälp till människor i nöd och talar för ett kulturellt öppet Europa. I sitt anförande i Milano gav Salvini sig själv beröm för att ”med stolthet och i en kristen anda” ha riktat hård kritik mot privatpersoner som räddat migranter i sjönöd och som därigenom minskat antalet döda i Medelhavet. Han avfärdade också påven med en fnysning.

Salvini blev å sin sida kritiserad av kyrkans företrädare – bland dem chefredaktören för jesuiternas italienska tidskrift La Civiltá Cattolica, jesuitpater Antonio Spadaro, som av många anses vara en initierad uttolkare av påven Franciskus tänkande. En politisk proklamation är ”inte rätta platsen för att läsa en litania”, särskilt inte ”om den innehåller värden som inte har något att göra med Jesu evangelium”, sade Spadaro. Jesus reagerade på instrumentaliseringen av Gud, ”genom att jaga månglarna ut ur templet”.

Även Vatikanens andreman i rang efter påven Franciskus, statssekreterare kardinal Pietro Parolin, reste invändningar: Partipolitik splittrar, Gud däremot finns för alla. ”Det är alltid mycket farligt att göra anspråk på att ha Gud på sin sida”, sade han.

Sedan länge finns det en motsättning mellan Salvini och den katolska kyrkan när det gäller frågan om invandringspolitiken. Biskoparna i Italien intog till en början en avvaktande, neutral hållning, men efter en tid började man framföra tydlig kritik mot regeringens avvisande politik gentemot flyktingar. Även andra katolska organisationer  såsom jesuiternas flyktinghjälp (Jesuit Refugee Service) och biståndsorganisationen Caritas har tagit tydlig ställning, och påven själv har predikat mot både populism och nationalism.

En höjdpunkt var fallet med ”Diciotti”. I augusti 2018 förbjöd inrikesminister Salvini kustbevakningens fartyg att sätta i land räddade migranter. På initiativ från Italiens katolska biskopskonferens  fick dock 100 migranter lov att komma till ett kyrkligt centrum i Rom. Inom några få dagar var de flesta av dem försvunna. Salvini frossade i sarkasmer. Några veckor tidigare hade den katolska tidskriften Famiglia Cristiana i en artikel liknat Lega-politikern Salvini med Satan.

Demonstrationer och Vatikanens tydliga symbolspråk

Sedan dess är förhållandet mellan Vatikanen och Italiens regering distanserat, och under senare tid har tonen skärpts ytterligare. För några dagar sedan tillät kardinal Konrad Krajewski i en akt av civil olydnad  att husockupanter i Rom fick tillgång till elnätet, vilket varit spärrat för dem; Salvini anklagade då kardinalen för att understödja illegal verksamhet. Vatikanen måste då överta den obetalda elräkningen på 300 000 euro.

Samtidigt protesterade neofascister i rörelsen ”Forza Nuova” nära Vatikanen mot påven Franciskus. Manifestationen ägde rum under påvens middagsbön på Petersplatsen. Polisen ingrep inte. På internet beskyller högerextremisterna påven för att främja ”islamsk invandring” och ”internationella krafters intressen”.

Vatikanen reagerade på sitt eget sätt. Vid generalaudiensen tre dagar senare lät påven Franciskus åtta flykingbarn åka med i påvens egen särskilda bil, papamobilen, över Petersplatsen i Rom. Dessa åtta barn, meddelade Vatikanens presstjänst, hade längs olika vägar tagit sig från Libyen till Italien. Påven och barnen från Syrien, Nigeria och Kongo uttryckte därigenom med ett tydligt symbolspråk var Vatikanen står i dessa frågor.

Kathpress 2019-05-21

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)