Katolskt-ortodoxt forum i Paris om religionsfrihet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Högt uppsatta företrädare för den katolska biskopskonferensen och för skilda ortodoxa kyrkor i Europa samlas i Paris på måndagen [9 januari] för ett rådslag kring temat ”Religionsfrihet och de kristna kyrkornas bidrag för stärkandet av samhället mot hotet från terrorism och fundamentalism”. Detta är det femte mötet för Europeiska katolskt-ortodoxt forum och det kommer att pågå till och med den 12 januari. Under ledning av Budapests ärkebiskop kardinal Peter Erdö och metropoliten Gennadios från Konstantinopel kommer ca 30 delegater från mer än 20 länder att delta.

Rådslagets officiella tema är ”Europa i rädsla för fundamentalistiska terrorhot samt människovärdet och religionsfrihet”. Rådet för den europeiska biskopskonferensen (CCEE) tillkännagav i förväg, att man ville fördjupa diskussionerna genom att lägga tyngdpunkten på bland annat ”Människovärdet och religionsfrihet”, ”Religiös intolerans, diskriminering och förföljelse”, ”Fundamentalism och terrorism”, ”Social sammanhållning och fenomenet rädsla” och ”Kyrkornas insats i handhavandet av konflikter och befrämjandet av det gemensamt goda och solidaritet”.

Under rådslaget kommer offentligheten inte att äga tillträde. På torsdagen kommer emellertid deltagarnas gemensamma slutbudskap att tillkännages. Till tisdagen den 10 januari har man planerat en ekumenisk bön i Paris grekisk-ortodoxa Stephankatedral, och på onsdagen en vespermässa i den katolska Notre-Dame katedralen.

Utöver kardinal Erdö och metropoliten Gennadios, kommer följande tre personer att fungera som biträdande presidenter för forumet: CCEE presidenten Angelo Bagnasco, ärkebiskopen Paolo Pezzi (Moskva) och Tadeusz Kondrusiewicz (Minsk). I den ortodoxa delegationen ingår den rysk-ortodoxa metropoliten Hilarion Alfejew från Volokolamsk och den antiokia-ortodoxa metropoliten för Västeuropa, Ignatius Al-Houshi. Inom ramarna för möte hålls även ett föredrag av Martin Kugler från det i Wien belägna ”Dokumentationscentrum för intolerans och diskriminering riktat mot kristna i Europa”.

Det europeiska katolsk-ortodoxa forumet senast sammanträde i juni 2014 ägde rum i den Vitryska staden Minsk och hade som tema ”Religion och kulturell mångfald”; det mötet överskuggades av den första fasen av konflikten i Ukraina. Forumet har även sammanträtt i Italien, Grekland och Portugal. Det första mötet ägde rum 2008 i Trient och ställde familjen i centrum, 2010 var det på Rhodos och avhandlade förhållandet kyrka-stat, 2012 i Lissabon under temat Den ekonomiska krisen och dess följder.

Kathpress 2017-01-08

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Högt uppsatta företrädare för den katolska biskopskonferensen och för skilda ortodoxa kyrkor i Europa samlas i Paris på måndagen [9 januari] för ett rådslag kring temat ”Religionsfrihet och de kristna kyrkornas bidrag för stärkandet av samhället mot hotet från terrorism och fundamentalism”. Detta är det femte mötet för Europeiska katolskt-ortodoxt forum och det kommer att pågå till och med den 12 januari. Under ledning av Budapests ärkebiskop kardinal Peter Erdö och metropoliten Gennadios från Konstantinopel kommer ca 30 delegater från mer än 20 länder att delta.

Rådslagets officiella tema är ”Europa i rädsla för fundamentalistiska terrorhot samt människovärdet och religionsfrihet”. Rådet för den europeiska biskopskonferensen (CCEE) tillkännagav i förväg, att man ville fördjupa diskussionerna genom att lägga tyngdpunkten på bland annat ”Människovärdet och religionsfrihet”, ”Religiös intolerans, diskriminering och förföljelse”, ”Fundamentalism och terrorism”, ”Social sammanhållning och fenomenet rädsla” och ”Kyrkornas insats i handhavandet av konflikter och befrämjandet av det gemensamt goda och solidaritet”.

Under rådslaget kommer offentligheten inte att äga tillträde. På torsdagen kommer emellertid deltagarnas gemensamma slutbudskap att tillkännages. Till tisdagen den 10 januari har man planerat en ekumenisk bön i Paris grekisk-ortodoxa Stephankatedral, och på onsdagen en vespermässa i den katolska Notre-Dame katedralen.

Utöver kardinal Erdö och metropoliten Gennadios, kommer följande tre personer att fungera som biträdande presidenter för forumet: CCEE presidenten Angelo Bagnasco, ärkebiskopen Paolo Pezzi (Moskva) och Tadeusz Kondrusiewicz (Minsk). I den ortodoxa delegationen ingår den rysk-ortodoxa metropoliten Hilarion Alfejew från Volokolamsk och den antiokia-ortodoxa metropoliten för Västeuropa, Ignatius Al-Houshi. Inom ramarna för möte hålls även ett föredrag av Martin Kugler från det i Wien belägna ”Dokumentationscentrum för intolerans och diskriminering riktat mot kristna i Europa”.

Det europeiska katolsk-ortodoxa forumet senast sammanträde i juni 2014 ägde rum i den Vitryska staden Minsk och hade som tema ”Religion och kulturell mångfald”; det mötet överskuggades av den första fasen av konflikten i Ukraina. Forumet har även sammanträtt i Italien, Grekland och Portugal. Det första mötet ägde rum 2008 i Trient och ställde familjen i centrum, 2010 var det på Rhodos och avhandlade förhållandet kyrka-stat, 2012 i Lissabon under temat Den ekonomiska krisen och dess följder.

Kathpress 2017-01-08