Katolskt präst- och diakonmöte på Lidingö

Under den gångna veckan hölls ett gemensamt möte för alla präster och diakoner i Stockholms katolska stift, under ledning av stiftets biskop, kardinal Anders Arborelius. Evenemanget hölls på ett konferenscentrum på Lidingö utanför Stockholm. Mötet började på måndagseftermiddagen den 17 september och avrundades efter lunch onsdag den 19 september. Över hundra präster och ett tiotal diakoner deltog, vilket innebär att en stor del av alla katolska ämbetsbärare i Sverige fanns på plats under dessa dagar.

Förutom gemensamma gudstjänster och social samvaro bestod programmet av ett antal föredrag och samtal i grupper. Föredragen behandlade följande teman: Bibel 2000 i katolsk förpackning (Emanuel Sennerstrand), Den katolska socialläran (Anna Minara Ciardi och Antonius Almaleh), Beredskapsplanen mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar (Kristina Hellner och Björn Håkonsson), Stiftets ekonomi (Pascal René Lung och Daniel Pauchard) och Fortbildning (Tomas Orylski, Philip Geister och Marek Rubaj) .

Red. 2018-09-22

Några bilder från mötet: