Påven tackar Valencia för hjälp till flyktingar

Påven Franciskus tog på fredagen emot en delegation på 40 personer bestående av präster och andra medarbetare från ärkestiftet Valencia. Vid mötet i Vatikanen tackade han dem för deras arbete och insats, ”speciellt för deras frikostighet och öppna hjärtan i samband med mottagandet av migranter”. Påven uppmanade de spanska prästerna och ordensmedlemmarna att även i fortsättningen göra Guds närvaro verklig för dem, som så väl behöver den. Detta är en huvuduppgift för dagens präster.

Den katolska kyrkan i hamnstaden Valencia var bland annat delaktig i att i juni ta emot migranter från fartyget ”Aquarius”. Då hade Roms [dvs Italiens] inrikesminister Matteo Salvini förbjudit räddningsfartyget att anlöpa italienska hamnar. Efter en veckolång irrfärd tilläts fartygets cirka 600 passagerare att gå i land i Valencia och därifrån fördelas till olika platser.

Red. 2018-09-21