Påven Franciskus skickar videohälsning inför sitt besök i Baltikum

Inför sitt besök i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen den 22–25 september har påven Franciskus spelat in en videohälsning. Han säger bland annat att ”även om jag kommer som en herde för den katolska kyrkan, så vill jag omfamna var och en och erbjuda ett budskap om fred, god vilja och hopp inför framtiden”. Han noterar att hans besök sammanfaller med 100-årsjubileet av de tre ländernas självständighet och han säger att han har för avsikt att hedra ”alla dem vars offer gjort vår frihet möjlig”.

Klicka här för att se videohälsningen.

Red. 2018-09-21