Kinesisk ledare uppmanar katoliker: följ socialismen, inte Vatikanen

En av Kinas högsta ledare har offentligt påpekat för landets katoliker att deras religiösa liv måste handla om att främja socialism och patriotism, och att de därför måste göra sig ”oberoende” av icke-kinesiska myndigheter.

Yu Zhengsheng är en av sju medlemmar av arbetsutskottet i det styrande kommunistpartiets mäktiga politbyrå. Strax före nyår talade han inför ett stort nationellt möte med Kinas officiella, det vill säga regeringsgodkända, katolska ledarskap. Mötet bevakas noggrant av Heliga stolen. Yus tal kan ses som ett mått på viljan hos den kinesiska ledningen i Peking att ge sig in i en dialog med Vatikanen.

Yu uppmanade Kinas katoliker att fatta sina beslut oberoende av Rom: ”Kyrkan måste vara trogen principen om självstyre och att sköta sina religiösa affärer oberoende för att vägleda de troende i det specifikt kinesiska sättet att utöva religion.” Enligt statliga kinesiska medier, citerade bland annat av nyhetsbyrån AP, uppmanade Yu, de kinesiska katolikerna att vara trogna ”socialismen med dess kinesiska kännetecken”, ett uttryck som beskriver Kinas rådande ordning, där de styrande i fyra decennier har främjat ekonomisk liberalisering men utan politiska reformer. Kinas styrande kommunistparti är officiellt ateistiskt.

Kina och Vatikanen har sedan länge en konflikt om auktoriteten över den regeringstrogna delen av den katolska kyrkan i landet. Om detta har Signum tidigare rapporterat strax före jul (se länken här). Regimen i Peking, som alltsedan maktövertagandet 1951 har haft mycket dåliga relationer till Heliga stolen, accepterar kyrkor som är godkända av staten. Men många av landets cirka 12 miljoner katoliker bedöms i stället tillhöra underjordiska församlingar. Med start under förre påven Benedictus XVI har Vatikanen aktivt strävat efter att förena alla kinesiska katoliker, i både de officiella och underjordiska kyrkorna, under Heliga stolen. Påven Franciskus har uppgett att företrädare för båda sidor har återupptagit sina arbetsmöten för att försöka finna en lösning på frågan om biskopsutnämningar, vilken står i centrum för dispyten.

Den Vatikantrogna asiatiska katolska nyhetstjänsten AsiaNews, som noggrant bevakar den underjordiska kyrkan i Kina, citerade i torsdags en katolsk präst från norra Kina som karakteriserade det pågående stora plenarmötet för de officiella katolikerna i Peking som ”välregisserad teater”. Prästen, som i rapporteringen kallas ”fader Peter”, sade: ”Allt var väldigt väl förberett: utdelandet av olika roller och uppgifter, deras manus, den noggrant utvalda publiken som sträckte upp sina händer till bifall på rätt ställen, liksom medierapporteringen.”

Catholic Herald, 2016-12-30