Klartecken från påven att helgonförklara Oscar Romero

Påven Franciskus har gett grönt ljus för kanoniseringen av den mördade ärkebiskopen av San Salvador, Oscar Romero. Han har bekräftat ett mirakel och ceremonin kommer att äga rum i samband med Världsungdomsdagen i Panama i januari 2019.

Romeros mirakel auktoriserades enligt uppgift tisdagen den 6 mars, samtidigt som påven också auktoriserade ett annat mirakel tillskrivet påven Paul VI, som kommer att kanoniseras i slutet av synoden i slutet av oktober. Exakta datum för dessa ceremonier kommer att tillkännages i samband med ett konsistorium med kardinalerna i början av maj.

Att helgonförklara Romero är kulmen på åratal av ansträngningar att få honom, som det heter, upphöjd till altaret, en process som har blockerats av vissa element i Vatikanen. Men Franciskus, den förste påven från Latinamerika hade föst alla hinder åt sidan genom att erkänna Romero som martyr och menade att kan skulle ha kunnat bli kanoniserad 2015.

Medan martyrer inte behöver ha åstadkommit mirakel för att bli saligförklarade, är detta ett krav för kanonisering. I Romeros fall rör det sig om att hans mirakulösa kraft sägs ha räddat livet på en gravid kvinna, Cecilia Maribel Flores, som riskerade att dö i samband med sin förlossning. Tre andra påstådda mirakel sägs ha avvisats av Vatikanens kongregation för helgonförklaringar.

Den före detta ärkebiskopen av San Salvador var en förkämpe för de förtryckta, en uttalad kritiker av landets auktoritära högerregering och sköts till döds av en statsunderstödd dödsskvadron när han firade mässan 1980. Under det att han hölls fram som ett exempel på kyrkans villighet att säga sanningen till makthavarna, blockerades försöken att få honom helgonförklarad flera gånger av dem som menade att en martyr är en som dör på grund av ”hat mot tron” och några i Rom ansåg att Romero dödats av politiska orsaker.

Det fanns misstankar att detta var svepskäl för att dölja att deras motstånd mot Romeros radikala budskap hade sin rot i deras fruktan att det skulle ge bränsle åt vågen av befrielseteologi, som svepte fram över Latinamerika och som man i Vatikanen i början var på sin vakt mot. I själva verket kunde ärkebiskopen av San Salvador inte definieras i höger/vänsterkategorier. Han var känd för sitt intensiva böneliv och från att ha varit kategoriserad som konservativ, började han kritisera den dåvarande regeringen när han såg kropparna av de präster som mördats för att ha trätt upp mot staten.

År 2014 sade påven att Romeros sak hade blockerats av ”klokhetsskäl” av Troskongregationen, men att han ”avblockerat” den. Att få någon kanoniserad är en kostsam och byråkratisk process, som förutsätter en detaljerad undersökning av kandidatens personliga helighet och kräver att två mirakel auktoriseras av en kommitté bestående av läkare, teologer och kardinaler utsedda av Vatikanen. Sedan har påven det slutiga avgörandet i sin hand. I det här faller erfordrades endast ett mirakel och inget sådant krävdes för saligförklaringen, enär han var martyr.

Medan katolska kyrkan nu närmat sig helgonförklaringen av Romero, har den salvadoranske ärkebiskopens helighet redan deklarerats av den anglikanska kyrkan och han vördas vid en staty utanför Westminster Abbey i London. Man har dragit en parallell mellan Romeros fall och ärkebiskop Thomas Becketts, han som mördades i katedralen i Canterbury 1170. Samma dag som Romero mördades installerades Robert Runcie som ärkebiskop av Canterbury och han krävde att ceremonin skulle modifieras så att han kunde be för den mördade ärkebiskopen av San Salvador på samma plats där Beckett blev martyr i ett politiskt mord 800 år tidigare.

Red. 2018-03-08, källa: The Tablet