Klimatförändringar och ekonomisk kris: Kyrkorna måste svara

”Rättvisa i en ändlig värld. Ekologisk-ekonomisk etik” (Gerechtigkeit in einer endlichen Welt. Ökologie-Wirtschaft-Ethik) är titeln på en ny bok, med bidrag från ledande företrädare för olika kyrkor såsom kardinal Peter Turkson, biskop Michael Bünker och metropoliten Arsenios (Kardamakis). Boken presenterades för några dagar sedan inom ramen för ett ekumeniskt projekt i Wien.

Vid detta möte betonade biskop Bünker att kyrkorna måste vara särskilt lyhörda i frågor som gäller rättvisa och aktsamhet om skapelsen. Den nuvarande krisen är inte bara en ekonomisk utan också en andlig kris. Bünker: ”För mig är det uppenbart att kyrkorna i Österrikes Ekumeniska Råd måste kunna ge ett svar på denna andliga kris!” Boken består väsentligen av de samlade föredrag, som hölls vid en sammankomst i Wiens universitet i januari i år.

”Betydelsen av ekologiska frågor för mänsklighetens överlevnad träder fram allt mer tydligt, när vi konfronteras med klimatförändringar, en minskande biodiversitet och ödeläggelse av naturliga habitat.” skriver bokens utgivare professor Ingeborg Gabriel och Petra Steinmair-Pösel i förordet.

Dessa hot är nära förbundna med hanteringen av ekonomin liksom med utformandet av internationella relationer. Resultaten av den ekonomi som nu bedrivs visar sig särskilt tydligt i ett internationellt sammanhang, ”där vi konfronteras med ett dubbelt rättviseproblem: de länder som förbrukar minst resurser för ett växande välstånd, de är också de länder, som kommer att drabbas svårast av den växande ekonomins skadliga följdeffekter, där vi nu överskrider jordens ekologiska kapacitet.”

I denna situation ser de kristna kyrkorna det som sin gemensamma uppgift att ”på ett fördjupat sätt ställa frågor om ekologi, ekonomi och (internationell) rättvisa och så ta vårt ansvar för vår enda jord”, skriver Gabriel och Steinmair-Pösel.

Den nya boken ”Rättvisa i en ändlig värld. Ekologisk-ekonomisk etik” är det femte bandet i serien ”Ekumenisk socialetik” utgiven av Institutet för socialetik vid Wiens universitet.

Kathpress 2013-12-02

Gerechtigkeit in einer endlichen Welt. Ökologie-Wirtschaft-Ethik. Utgivare: Ingeborg Gabriel/Petra Steinmair-Pösel. (Grünewald-Verlag)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Rättvisa i en ändlig värld. Ekologisk-ekonomisk etik” (Gerechtigkeit in einer endlichen Welt. Ökologie-Wirtschaft-Ethik) är titeln på en ny bok, med bidrag från ledande företrädare för olika kyrkor såsom kardinal Peter Turkson, biskop Michael Bünker och metropoliten Arsenios (Kardamakis). Boken presenterades för några dagar sedan inom ramen för ett ekumeniskt projekt i Wien.

Vid detta möte betonade biskop Bünker att kyrkorna måste vara särskilt lyhörda i frågor som gäller rättvisa och aktsamhet om skapelsen. Den nuvarande krisen är inte bara en ekonomisk utan också en andlig kris. Bünker: ”För mig är det uppenbart att kyrkorna i Österrikes Ekumeniska Råd måste kunna ge ett svar på denna andliga kris!” Boken består väsentligen av de samlade föredrag, som hölls vid en sammankomst i Wiens universitet i januari i år.

”Betydelsen av ekologiska frågor för mänsklighetens överlevnad träder fram allt mer tydligt, när vi konfronteras med klimatförändringar, en minskande biodiversitet och ödeläggelse av naturliga habitat.” skriver bokens utgivare professor Ingeborg Gabriel och Petra Steinmair-Pösel i förordet.

Dessa hot är nära förbundna med hanteringen av ekonomin liksom med utformandet av internationella relationer. Resultaten av den ekonomi som nu bedrivs visar sig särskilt tydligt i ett internationellt sammanhang, ”där vi konfronteras med ett dubbelt rättviseproblem: de länder som förbrukar minst resurser för ett växande välstånd, de är också de länder, som kommer att drabbas svårast av den växande ekonomins skadliga följdeffekter, där vi nu överskrider jordens ekologiska kapacitet.”

I denna situation ser de kristna kyrkorna det som sin gemensamma uppgift att ”på ett fördjupat sätt ställa frågor om ekologi, ekonomi och (internationell) rättvisa och så ta vårt ansvar för vår enda jord”, skriver Gabriel och Steinmair-Pösel.

Den nya boken ”Rättvisa i en ändlig värld. Ekologisk-ekonomisk etik” är det femte bandet i serien ”Ekumenisk socialetik” utgiven av Institutet för socialetik vid Wiens universitet.

Kathpress 2013-12-02

Gerechtigkeit in einer endlichen Welt. Ökologie-Wirtschaft-Ethik. Utgivare: Ingeborg Gabriel/Petra Steinmair-Pösel. (Grünewald-Verlag)