Konstnärskap ur ignatiansk bön – samtal med Sanne Frostensson

av FREDRIK HEIDING i samtal med SANNE FROSTENSSON
En vernissage med titeln ”Inceptum” ägde rum i dag lördagen den 10 februari i Rosengårdssalen i Sigtunastiftelsen. Konstnärer som går projektlinjen vid Sigtuna Folkhögskola ställer ut några av sina verk.

Konstnärerna är: Sanne Frostensson, Cecilia Fulton, Anna Glantz, Ulla B Hammarström, Annette Johannson, Johanna Lo. Utställningen som kan rekommenderas pågår till den 5 mars 2018. Det latinska ordet inceptum har två betydelser, det kan betyda ”början” eller ”företagande”, och konstnärerna har främst haft den senare innebörden i åtanke och tänkt i termer av ”projekt”.

Signum fick tillfälle att föra ett samtal med Sanne Frostensson, konstnär och teologistuderande vid Newmaninstitutet. Hon berättar i samtalet att kristen spiritualitet, i synnerhet Ignatius av Loyolas andliga övningar har stor betydelse för hennes konstnärskap. De andliga övningarna innebär kontemplationer över evangelietexter och andra bibeltexter där inlevelse och fantasi spelar en viktig roll.

Sannes utställda tavlor har fått samlingsbeteckningen ”Den osynliga världen”. Presentationen i programbladet lyder: ”Utforskandet av bildskapandets roll i mänsklighetens historia och den enskilda personens utveckling är det som väver samman i Sannes måleri med hennes studier i teologi och konstvetenskap. Den ständiga strömmen av inre bilder som ger sig till känna i människornas drömmar synliggör det inre livets verklighet och lättillgänglighet. Visualiserande meditation är en beprövad metod för att medvetet träda in i denna pågående bildvärld. Sannes projekt är att undersöka på vilket sätt måleriet kan vara ytterligare ett steg på vägen i arbetet med att låta den osynliga världen bli alltmer medveten och synlig – bli materia.”

Samtalet på Sigtunastiftelsen som varar ca 20 minuter kan man lyssna till genom att klicka till vänster på rektangeln nedan.

Sanne Frostensson berättar om tre av sina målningar:

Abraham och Mose

Jordmån
Av sig själv

Målningen ”Abraham och Mose” ingår i Inceptum på Sigtunastiftelsen, medan ”Jordmån” och ”Av sig själv” finns i Bjärka Säbys slottscafé.

Fredrik Heiding 2018-02-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av FREDRIK HEIDING i samtal med SANNE FROSTENSSON
En vernissage med titeln ”Inceptum” ägde rum i dag lördagen den 10 februari i Rosengårdssalen i Sigtunastiftelsen. Konstnärer som går projektlinjen vid Sigtuna Folkhögskola ställer ut några av sina verk.

Konstnärerna är: Sanne Frostensson, Cecilia Fulton, Anna Glantz, Ulla B Hammarström, Annette Johannson, Johanna Lo. Utställningen som kan rekommenderas pågår till den 5 mars 2018. Det latinska ordet inceptum har två betydelser, det kan betyda ”början” eller ”företagande”, och konstnärerna har främst haft den senare innebörden i åtanke och tänkt i termer av ”projekt”.

Signum fick tillfälle att föra ett samtal med Sanne Frostensson, konstnär och teologistuderande vid Newmaninstitutet. Hon berättar i samtalet att kristen spiritualitet, i synnerhet Ignatius av Loyolas andliga övningar har stor betydelse för hennes konstnärskap. De andliga övningarna innebär kontemplationer över evangelietexter och andra bibeltexter där inlevelse och fantasi spelar en viktig roll.

Sannes utställda tavlor har fått samlingsbeteckningen ”Den osynliga världen”. Presentationen i programbladet lyder: ”Utforskandet av bildskapandets roll i mänsklighetens historia och den enskilda personens utveckling är det som väver samman i Sannes måleri med hennes studier i teologi och konstvetenskap. Den ständiga strömmen av inre bilder som ger sig till känna i människornas drömmar synliggör det inre livets verklighet och lättillgänglighet. Visualiserande meditation är en beprövad metod för att medvetet träda in i denna pågående bildvärld. Sannes projekt är att undersöka på vilket sätt måleriet kan vara ytterligare ett steg på vägen i arbetet med att låta den osynliga världen bli alltmer medveten och synlig – bli materia.”

Samtalet på Sigtunastiftelsen som varar ca 20 minuter kan man lyssna till genom att klicka till vänster på rektangeln nedan.

Sanne Frostensson berättar om tre av sina målningar:

Abraham och Mose

Jordmån
Av sig själv

Målningen ”Abraham och Mose” ingår i Inceptum på Sigtunastiftelsen, medan ”Jordmån” och ”Av sig själv” finns i Bjärka Säbys slottscafé.

Fredrik Heiding 2018-02-10