Kontrovers i Frankrike kring bikthemlighet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den franska tidningen La Croix rapporterar att den franska biskopskonferensens ordförande, Éric de Moulins-Beaufort, mötte Frankrikes inrikesminister Gérald Darmanin i tisdags för att diskutera frågan om bikthemlighet.

Mötet skedde efter biskop de Moulins-Beauforts uttalande den 6 oktober då han framhöll att lagen om bikthemlighet är starkare än den franska republikens lagar. Uttalandet väckte debatt eftersom det kom dagen efter att Sauvé-kommissionen publicerade sin oberoende rapport om övergrepp inom den franska katolska kyrkan. I rapporten rekommenderar kommissionen bland annat att man bör se över bikthemlighetens okränkbarhet.

Inför den franska nationalförsamlingen framhöll inrikesminister Gérald Darmanin senare att han hade påmint biskopen om att det inte finns några religiösa samfund vars lagar står över republikens. Enligt vad La Croix rapporterar förklarade Darmanin vidare att bikthemligheten har varit erkänd som en form av professionell tystnadsplikt sedan två hundra år tillbaka, men att den därigenom inte skiljer sig från advokaters och läkares tystnadsplikt. Ministern menade att den präst som bryter mot bikthemligheten på grund av att han har fått kännedom om övergrepp mot minderåriga inte bör bestraffas av kyrkan och har en skyldighet att informera rättsväsendet.

Biskop de Moulins-Beaufort bekräftade å sin sida att det är statens uppgift att organisera det sociala livet i Frankrike. Han betonade vidare att som kristna uppmanas vi alla att följa vårt samvete i sökandet efter det goda, vilket inte låter sig göras om man inte respekterar landets lagar. Enligt biskopen tvingar Sauvé-rapporten dessutom kyrkan att se över frågan om bikt i ljuset av rapportens resultat. Enligt de Moulins-Beaufort måste kyrkan börja arbeta med att förena biktens väsen med skyddet av minderåriga. de Moulins-Beaufort sade sig slutligen vara fast besluten att genomföra de reformer som är nödvändiga för att kyrkan ska återvinna människor förtroende.

Red. 2021-10-13

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här: Secret de confession : « échange fructueux » entre Mgr de Moulins-Beaufort et Gérald Darmanin (la-croix.com)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den franska tidningen La Croix rapporterar att den franska biskopskonferensens ordförande, Éric de Moulins-Beaufort, mötte Frankrikes inrikesminister Gérald Darmanin i tisdags för att diskutera frågan om bikthemlighet.

Mötet skedde efter biskop de Moulins-Beauforts uttalande den 6 oktober då han framhöll att lagen om bikthemlighet är starkare än den franska republikens lagar. Uttalandet väckte debatt eftersom det kom dagen efter att Sauvé-kommissionen publicerade sin oberoende rapport om övergrepp inom den franska katolska kyrkan. I rapporten rekommenderar kommissionen bland annat att man bör se över bikthemlighetens okränkbarhet.

Inför den franska nationalförsamlingen framhöll inrikesminister Gérald Darmanin senare att han hade påmint biskopen om att det inte finns några religiösa samfund vars lagar står över republikens. Enligt vad La Croix rapporterar förklarade Darmanin vidare att bikthemligheten har varit erkänd som en form av professionell tystnadsplikt sedan två hundra år tillbaka, men att den därigenom inte skiljer sig från advokaters och läkares tystnadsplikt. Ministern menade att den präst som bryter mot bikthemligheten på grund av att han har fått kännedom om övergrepp mot minderåriga inte bör bestraffas av kyrkan och har en skyldighet att informera rättsväsendet.

Biskop de Moulins-Beaufort bekräftade å sin sida att det är statens uppgift att organisera det sociala livet i Frankrike. Han betonade vidare att som kristna uppmanas vi alla att följa vårt samvete i sökandet efter det goda, vilket inte låter sig göras om man inte respekterar landets lagar. Enligt biskopen tvingar Sauvé-rapporten dessutom kyrkan att se över frågan om bikt i ljuset av rapportens resultat. Enligt de Moulins-Beaufort måste kyrkan börja arbeta med att förena biktens väsen med skyddet av minderåriga. de Moulins-Beaufort sade sig slutligen vara fast besluten att genomföra de reformer som är nödvändiga för att kyrkan ska återvinna människor förtroende.

Red. 2021-10-13

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här: Secret de confession : « échange fructueux » entre Mgr de Moulins-Beaufort et Gérald Darmanin (la-croix.com)