Rekordlågt antal nya prästseminarister i Polen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inte sedan andra världskriget har så få polska män påbörjat en prästutbildning som i år. Via den polska katolska nyhetsbyrån KAI meddelande prästseminariernas rektorskonferens att 356 prästkandidater har inträtt i stiftens och ordnarnas seminarier 2021. Jämfört med förgående år, då antalet var 441, innebär det en minskning med 19,3 procent.

Rektorskonferensens ordförande Piotr Kot sade i en intervju med KAI att man borde se detta som en ”kris för dem som fått en prästkallelse” snarare än ”en kris för prästkallelserna”. För det är ju säkerligen inte så, fortsatte han, att Gud inte har slutat att tala till unga människors hjärtan. Men vissa anser sig ”inte vara värdiga eller oförmögna” att leva ett liv som präst. Som en tänkbar förklaring pekade Kot på ”bristen på lämpliga förebilder i det egna hemmet, tidiga beroenden av skilda slag, personlighetsproblem och även identitetsstörningar”. ”Vissa personer är dessutom tvungna att ta sig över en tröskel för att kunna följa sin kallelse, eftersom de lever i en miljö som präglas av en negativ syn på kyrkan och prästerskapet”, fortsatte Kot. Han menade vidare att den tröskeln har blivit allt högre på grund av krisen som de sexuella övergreppen inom kyrkan har orsakat.

Enligt uppgifter inträdde 242 prästkandidater i stiftens seminarier detta år (2020: 289) och 114 påbörjade sin utbildning i någon av de manliga ordensgemenskaperna (2020: 152). Antalet sjunker stadigt sedan många år. Bara i stiftens seminarier tog man 2005 emot 1 145 kandidater. Men trots tillbakagången har Polen fler katoliker som väljer att bli präster än andra europeiska länder.

Kathpress 2021-10-13

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inte sedan andra världskriget har så få polska män påbörjat en prästutbildning som i år. Via den polska katolska nyhetsbyrån KAI meddelande prästseminariernas rektorskonferens att 356 prästkandidater har inträtt i stiftens och ordnarnas seminarier 2021. Jämfört med förgående år, då antalet var 441, innebär det en minskning med 19,3 procent.

Rektorskonferensens ordförande Piotr Kot sade i en intervju med KAI att man borde se detta som en ”kris för dem som fått en prästkallelse” snarare än ”en kris för prästkallelserna”. För det är ju säkerligen inte så, fortsatte han, att Gud inte har slutat att tala till unga människors hjärtan. Men vissa anser sig ”inte vara värdiga eller oförmögna” att leva ett liv som präst. Som en tänkbar förklaring pekade Kot på ”bristen på lämpliga förebilder i det egna hemmet, tidiga beroenden av skilda slag, personlighetsproblem och även identitetsstörningar”. ”Vissa personer är dessutom tvungna att ta sig över en tröskel för att kunna följa sin kallelse, eftersom de lever i en miljö som präglas av en negativ syn på kyrkan och prästerskapet”, fortsatte Kot. Han menade vidare att den tröskeln har blivit allt högre på grund av krisen som de sexuella övergreppen inom kyrkan har orsakat.

Enligt uppgifter inträdde 242 prästkandidater i stiftens seminarier detta år (2020: 289) och 114 påbörjade sin utbildning i någon av de manliga ordensgemenskaperna (2020: 152). Antalet sjunker stadigt sedan många år. Bara i stiftens seminarier tog man 2005 emot 1 145 kandidater. Men trots tillbakagången har Polen fler katoliker som väljer att bli präster än andra europeiska länder.

Kathpress 2021-10-13

Detta är en nyhetstext.