Kris för Libanons katolska skolsystem

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett reportage i den franska tidningen La Croix tecknas en dyster bild av läget för Libanons katolska skolor. Många av dessa 330 skolor, där över 200 000 elever går, har stora svårigheter, trots ett omfattande ekonomiskt stöd både från privata fonder och från Frankrike. Dessa katolska skolor utgör grunden för utbildningsystemet i Libanon och fungerar även som en interreligiös mötesplats.

Sedan två år tillbaka har det ekonomiska och sociala krisläget i landet förvärrats: enligt FN lever nu runt 80 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen, det libanesiska pundet har tappat 90 procent i värde jämfört med den amerikanska dollarn, lönerna har sjunkit och kostnaderna för dagligvaror har dessutom ökat.

La Croix har talat med Franciskansystern Mary Youssef, vars orden driver tre skolor med sammanlagt 3 000 elever. Hon beskriver hur elevernas föräldrar, som över lag är ekonomiskt svaga, har blivit tvungna att prioritera matinköp i stället för skolavgifter. ”Den hjälp som vi har fått från hjälporganisationen l’Œuvre d’Orient har gjort det möjligt att sänka skolavgifterna”, berättar hon, men förklarar sedan att de samtidigt har varit tvungna att lägga stora summor på egna elgeneratorer, eftersom det offentliga elnätet är ytterst opålitligt.

Enligt La Croix finns liknande svårigheter i hela Libanon. Marcel Nasta, som är präst och ledare för ett dussin låg- och mellanstadieskolor i Tripoli-området, berättar för tidningen att människorna har blivit så fattiga att de inte har råd att köpa annat än bröd. Han beskriver framtiden som mycket mörk om ingenting görs för att avhjälpa krisen. Men samtidigt vägrar han ge upp, eftersom skolorna ”är avgörande för sammanhållningen i samhället” – där samlas elever från alla trosinriktningar och en övervägande majoritet är muslimer.

Även inom den högre utbildningen är läget ansträngt. Fader Salim Daccache, rektor för universitetet Saint-Jospeh i Beirut, förklarar utan omsvep för La Croix att den största svårighet som de står inför är ”studenternas psykiska hälsa”. Han förklarar att de saknar hopp om framtiden och dessutom känner sig mycket trängda av den ekonomiska krisen. Av de elever som kommit till universitetet från landets katolska skolor har mellan tjugofem och trettio procent emigrerat till Kanada, USA och Frankrike. Fader Daccache berättar att på tre år har de förlorat 1500 studenter. ”Om vi inte har råd att köpa in den utrustning som vi behöver, hur ska vi då kunna garantera kvaliteten på undervisningen?”, frågar sig fader Daccache. ”Om en institution som vår går under, då går en stor del av Libanon också under”, sammanfattar han avslutningsvis.

Red. 2021-12-23

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett reportage i den franska tidningen La Croix tecknas en dyster bild av läget för Libanons katolska skolor. Många av dessa 330 skolor, där över 200 000 elever går, har stora svårigheter, trots ett omfattande ekonomiskt stöd både från privata fonder och från Frankrike. Dessa katolska skolor utgör grunden för utbildningsystemet i Libanon och fungerar även som en interreligiös mötesplats.

Sedan två år tillbaka har det ekonomiska och sociala krisläget i landet förvärrats: enligt FN lever nu runt 80 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen, det libanesiska pundet har tappat 90 procent i värde jämfört med den amerikanska dollarn, lönerna har sjunkit och kostnaderna för dagligvaror har dessutom ökat.

La Croix har talat med Franciskansystern Mary Youssef, vars orden driver tre skolor med sammanlagt 3 000 elever. Hon beskriver hur elevernas föräldrar, som över lag är ekonomiskt svaga, har blivit tvungna att prioritera matinköp i stället för skolavgifter. ”Den hjälp som vi har fått från hjälporganisationen l’Œuvre d’Orient har gjort det möjligt att sänka skolavgifterna”, berättar hon, men förklarar sedan att de samtidigt har varit tvungna att lägga stora summor på egna elgeneratorer, eftersom det offentliga elnätet är ytterst opålitligt.

Enligt La Croix finns liknande svårigheter i hela Libanon. Marcel Nasta, som är präst och ledare för ett dussin låg- och mellanstadieskolor i Tripoli-området, berättar för tidningen att människorna har blivit så fattiga att de inte har råd att köpa annat än bröd. Han beskriver framtiden som mycket mörk om ingenting görs för att avhjälpa krisen. Men samtidigt vägrar han ge upp, eftersom skolorna ”är avgörande för sammanhållningen i samhället” – där samlas elever från alla trosinriktningar och en övervägande majoritet är muslimer.

Även inom den högre utbildningen är läget ansträngt. Fader Salim Daccache, rektor för universitetet Saint-Jospeh i Beirut, förklarar utan omsvep för La Croix att den största svårighet som de står inför är ”studenternas psykiska hälsa”. Han förklarar att de saknar hopp om framtiden och dessutom känner sig mycket trängda av den ekonomiska krisen. Av de elever som kommit till universitetet från landets katolska skolor har mellan tjugofem och trettio procent emigrerat till Kanada, USA och Frankrike. Fader Daccache berättar att på tre år har de förlorat 1500 studenter. ”Om vi inte har råd att köpa in den utrustning som vi behöver, hur ska vi då kunna garantera kvaliteten på undervisningen?”, frågar sig fader Daccache. ”Om en institution som vår går under, då går en stor del av Libanon också under”, sammanfattar han avslutningsvis.

Red. 2021-12-23

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här