Kristna i Mellanöstern en krympande minoritet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Bakom kulisserna pågår föreberedelsearbetet för fullt inför påvens besök i det Heliga landet, som planeras äga rum den 24–26 maj.

När påven Paul VI besökte Jerusalem för ett halvt århundrade sedan – den förste påve i världshistorien som gjort det – låg nästan alla de heliga platserna på kungadömet Jordaniens mark, liksom Judéen och Jordandalen. Det fanns många kristna där och på vissa platser, som till exempel Betlehem, var de i klar majoritet. Hos många kristna i Väst, till exempel borgmästaren i Florens Giorgio La Pira (som är på väg mot helgonförklaring), spirade en utopisk förhoppning om att en messiansk fred låg nära till hands och skulle medföra en förbrödring mellan kristna, judar och araber.

Mot denna bakgrund och denna atmosfär mötte påven Paul VI under sin resa djup respons. I Jerusalems gamla innerstad blev påven tidvis lyft från marken och buren av åskådarmassorna. En oöverskådlig folkmassa mötte honom också vid återkomsten till Rom.

Denna atmosfär existerar inte längre. Geopolitiken i Mellanöstern har blivit totalt förändrad. Det råder ingen fred mellan israeler och palestinier. Libanon är förhärjat av inbördeskrig. Syrien står på gränsen till sammanbrott. Irak är ödelagt. Egypten håller på att explodera. Miljoner är på flykt från en region till en annan.

De som lider mest av dessa förhållanden är de kristna. Flykten från Mellanöstern pågår utan avbrott och kompenseras inte av den osäkra invandringen av manuell arbetskraft från Asien till de rika gulfstaterna.

Vatikanens statssekreterare Pietro Parolin kommenterade förhållandena i en intervju i ”Avvenire” den 9 februari: ”Situationen för de kristna i Mellanöstern är en av de frågor som den Heliga stolen mest intensivt bevakar, och den upphör inte att vädja till dem som har det politiska ansvaret, då fredlig samexistens i regionen och hela världen står på spel”. Han tillade, med hänvisning till att närvaron av kristna av olika konfession i Mellanöster och underförstått till det möte påven kommer att ha i Jerusalem med den ekumeniske patriarken av Konstantinopel, ett halvt sekel sedan påven Paul VI:s och Athenagoras broderliga omfamning: ”Detta är verkligen ett område med särskild betydelse på ekumenisk nivå, där kristna är i stånd att finna gemensamma utvägar när det gäller att hjälpa de trosfränder som lider i olika delar av världen”.

Det torde uppskattningsvis finnas mellan 10 och 13 miljoner kristna i det Heliga landet med omgivande länder idag, i en befolkning på 550 miljoner, alltså grovt räknat två procent.

Sandro Magister, Rom 2014-02-11 Chiesa.espressonline.it

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Bakom kulisserna pågår föreberedelsearbetet för fullt inför påvens besök i det Heliga landet, som planeras äga rum den 24–26 maj.

När påven Paul VI besökte Jerusalem för ett halvt århundrade sedan – den förste påve i världshistorien som gjort det – låg nästan alla de heliga platserna på kungadömet Jordaniens mark, liksom Judéen och Jordandalen. Det fanns många kristna där och på vissa platser, som till exempel Betlehem, var de i klar majoritet. Hos många kristna i Väst, till exempel borgmästaren i Florens Giorgio La Pira (som är på väg mot helgonförklaring), spirade en utopisk förhoppning om att en messiansk fred låg nära till hands och skulle medföra en förbrödring mellan kristna, judar och araber.

Mot denna bakgrund och denna atmosfär mötte påven Paul VI under sin resa djup respons. I Jerusalems gamla innerstad blev påven tidvis lyft från marken och buren av åskådarmassorna. En oöverskådlig folkmassa mötte honom också vid återkomsten till Rom.

Denna atmosfär existerar inte längre. Geopolitiken i Mellanöstern har blivit totalt förändrad. Det råder ingen fred mellan israeler och palestinier. Libanon är förhärjat av inbördeskrig. Syrien står på gränsen till sammanbrott. Irak är ödelagt. Egypten håller på att explodera. Miljoner är på flykt från en region till en annan.

De som lider mest av dessa förhållanden är de kristna. Flykten från Mellanöstern pågår utan avbrott och kompenseras inte av den osäkra invandringen av manuell arbetskraft från Asien till de rika gulfstaterna.

Vatikanens statssekreterare Pietro Parolin kommenterade förhållandena i en intervju i ”Avvenire” den 9 februari: ”Situationen för de kristna i Mellanöstern är en av de frågor som den Heliga stolen mest intensivt bevakar, och den upphör inte att vädja till dem som har det politiska ansvaret, då fredlig samexistens i regionen och hela världen står på spel”. Han tillade, med hänvisning till att närvaron av kristna av olika konfession i Mellanöster och underförstått till det möte påven kommer att ha i Jerusalem med den ekumeniske patriarken av Konstantinopel, ett halvt sekel sedan påven Paul VI:s och Athenagoras broderliga omfamning: ”Detta är verkligen ett område med särskild betydelse på ekumenisk nivå, där kristna är i stånd att finna gemensamma utvägar när det gäller att hjälpa de trosfränder som lider i olika delar av världen”.

Det torde uppskattningsvis finnas mellan 10 och 13 miljoner kristna i det Heliga landet med omgivande länder idag, i en befolkning på 550 miljoner, alltså grovt räknat två procent.

Sandro Magister, Rom 2014-02-11 Chiesa.espressonline.it