Kristna martyrer på ledarsidorna

Morgontidningarnas ledarsidor uppmärksammar förföljda kristna – ja, kristna martyrer – allt oftare. Den 13 oktober hade Dagens Nyheter en läsvärd ledartext i ämnet (Strunta i tron – se till lidandet). I dagens ledare i Svenska Dagbladet (Strålande tider för martyrer) tar Ivar Arpi till orda och hävdar att medvetenheten om förföljda kristna fortfarande är begränsad. Han föreslår en förklaring: ”Undantaget den vällovliga manifestationen [7 oktober i Stockholm] får förföljelsen av kristna inte den uppmärksamhet som den borde få. Kanske beror det på vår bild av kristna är den av rika, vita västerlänningar. Så ser inte verkligheten ut. I synnerhet i länder med muslimsk majoritet, men även i länder som Nordkorea och Nigeria, är kristna mycket utsatta. Oavsett om man är kristen själv eller inte, borde en grupp som förföljs i så stor skala som kristna i Mellanöstern, få fler att engagera sig.”

I sin text nämner Arpi också att FN:s särskilda rapportör om religionsfrihet, Heiner Bielefeldt, har inbjudits till Sverige. I Signums arkiv finns en artikel av Heiner Bielefeldt i nr 6/2012 (Hotad, trängd eller förföljd – kränkningar av kristna minoriteters religionsfrihet). I slutet av ledarartikeln påminner Arpi om att påven Franciskus den 12 maj tidigare i år helgonförklarade 800 martyrer som dog i den italienska staden Otranto 1480. För mer information om dessa martyrer se Signums hemsida här.

Flera av oss som deltog i opinionsmötet och gick i fackeltåget den 7 oktober i Stockholm tyckte att det var underligt att arrangören Sveriges kristna råd (på banderollen i täten av tåget och annorstädes) valde formuleringen ”utsatta troende”, när det nu trots allt gällde utsatta kristna. Ivar Arpi gör samma iakttagelse.

Fredrik Heiding 2013-10-23

https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/nar-islamister-tar-makten-hamnar-kristna-i-klam_8646384.svd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Morgontidningarnas ledarsidor uppmärksammar förföljda kristna – ja, kristna martyrer – allt oftare. Den 13 oktober hade Dagens Nyheter en läsvärd ledartext i ämnet (Strunta i tron – se till lidandet). I dagens ledare i Svenska Dagbladet (Strålande tider för martyrer) tar Ivar Arpi till orda och hävdar att medvetenheten om förföljda kristna fortfarande är begränsad. Han föreslår en förklaring: ”Undantaget den vällovliga manifestationen [7 oktober i Stockholm] får förföljelsen av kristna inte den uppmärksamhet som den borde få. Kanske beror det på vår bild av kristna är den av rika, vita västerlänningar. Så ser inte verkligheten ut. I synnerhet i länder med muslimsk majoritet, men även i länder som Nordkorea och Nigeria, är kristna mycket utsatta. Oavsett om man är kristen själv eller inte, borde en grupp som förföljs i så stor skala som kristna i Mellanöstern, få fler att engagera sig.”

I sin text nämner Arpi också att FN:s särskilda rapportör om religionsfrihet, Heiner Bielefeldt, har inbjudits till Sverige. I Signums arkiv finns en artikel av Heiner Bielefeldt i nr 6/2012 (Hotad, trängd eller förföljd – kränkningar av kristna minoriteters religionsfrihet). I slutet av ledarartikeln påminner Arpi om att påven Franciskus den 12 maj tidigare i år helgonförklarade 800 martyrer som dog i den italienska staden Otranto 1480. För mer information om dessa martyrer se Signums hemsida här.

Flera av oss som deltog i opinionsmötet och gick i fackeltåget den 7 oktober i Stockholm tyckte att det var underligt att arrangören Sveriges kristna råd (på banderollen i täten av tåget och annorstädes) valde formuleringen ”utsatta troende”, när det nu trots allt gällde utsatta kristna. Ivar Arpi gör samma iakttagelse.

Fredrik Heiding 2013-10-23

https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/nar-islamister-tar-makten-hamnar-kristna-i-klam_8646384.svd