Kyrkan uppmanar till bön om regn i Italien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Temperaturen i Italien har under juni månad nått oväntade höjder och i tisdags berättade landets meteorologer att även de kommande dagarna kommer att bjuda på temperaturer omkring fyrtio grader. På flera håll, bland annat i Rom, har man uppmätt rekordtemperaturer och flera kommuner i landet har utlyst undantagstillstånd för att göra det möjligt att ransonera vatten. Flera områden har även drabbats av svåra bränder som en följd av torkan. Det är framför allt Po-dalen i Italiens norra delar som har drabbats, vilket är ett centrum för grönsaks- och fruktodling. Kyrkan i landet har vid upprepade tillfällen uppmanat de troende att be för regn.

På grund av torkan bad exempelvis ärkestiftet Milano för regn under förra veckan och uppmanade alla församlingar att ansluta sig till dessa böner. ”Att söka Guds rike innebär att vara solidariska med varandra, att förändra sin livsstil om den har en negativ inverkan på den trädgård som vi har fått ta emot och som vi skall bevara och lämna över i ett bättre tillstånd till kommande generationer”, förklarade Milanos ärkebiskop Mario Delpini syftande på konsekvenserna av klimatförändringarna och hur jordens temperatur stiger allt mer.

Bilder från den europeiska rymdstyrelsen visar hur Po-floden inte har det stora flöde som den brukar ha i juni och hur sandbankar blivit synliga på flera platser. Detta beror på den ovanliga torka som redan har hållit i sig under två års tid. Vattennivån i Gardasjön har sjunkit betydligt sedan förra året och man överväger nu möjligheten att pumpa vatten från sjön till Po-slätten.

Stiftet Rimini har också anslutit sig till bönerna om regn och även i Florens uppmanas de troende att be. ”Gode Fader, du som låter din sol skina över alla och regnet falla, förbarma dig över alla de som lider av torkan som plågar oss i dessa dagar. Låt det efterlängtade regnet falla från himlen ned på den förtorkade jorden så att jordens frukter får nytt liv och människor och djur kan räddas”, bad kyrkoherden i en av Florens församlingar.

Kathpress 2022-06-29

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Temperaturen i Italien har under juni månad nått oväntade höjder och i tisdags berättade landets meteorologer att även de kommande dagarna kommer att bjuda på temperaturer omkring fyrtio grader. På flera håll, bland annat i Rom, har man uppmätt rekordtemperaturer och flera kommuner i landet har utlyst undantagstillstånd för att göra det möjligt att ransonera vatten. Flera områden har även drabbats av svåra bränder som en följd av torkan. Det är framför allt Po-dalen i Italiens norra delar som har drabbats, vilket är ett centrum för grönsaks- och fruktodling. Kyrkan i landet har vid upprepade tillfällen uppmanat de troende att be för regn.

På grund av torkan bad exempelvis ärkestiftet Milano för regn under förra veckan och uppmanade alla församlingar att ansluta sig till dessa böner. ”Att söka Guds rike innebär att vara solidariska med varandra, att förändra sin livsstil om den har en negativ inverkan på den trädgård som vi har fått ta emot och som vi skall bevara och lämna över i ett bättre tillstånd till kommande generationer”, förklarade Milanos ärkebiskop Mario Delpini syftande på konsekvenserna av klimatförändringarna och hur jordens temperatur stiger allt mer.

Bilder från den europeiska rymdstyrelsen visar hur Po-floden inte har det stora flöde som den brukar ha i juni och hur sandbankar blivit synliga på flera platser. Detta beror på den ovanliga torka som redan har hållit i sig under två års tid. Vattennivån i Gardasjön har sjunkit betydligt sedan förra året och man överväger nu möjligheten att pumpa vatten från sjön till Po-slätten.

Stiftet Rimini har också anslutit sig till bönerna om regn och även i Florens uppmanas de troende att be. ”Gode Fader, du som låter din sol skina över alla och regnet falla, förbarma dig över alla de som lider av torkan som plågar oss i dessa dagar. Låt det efterlängtade regnet falla från himlen ned på den förtorkade jorden så att jordens frukter får nytt liv och människor och djur kan räddas”, bad kyrkoherden i en av Florens församlingar.

Kathpress 2022-06-29

Detta är en nyhetstext.