Kyrkan vill förbättra själavården bland migranter

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De europeiska biskopskonferenserna vill förbättra nätverket för själavård bland migranter genom förbättrat samarbete mellan ursprungsförsamlingen och den församling som emigranten kommer till och genom att fler präster får speciell utbildning i att ta hand om migranter, hette det när de europeiska biskopskonferensernas råd avslutade en konferens nu på fredagen i Rom. Dessutom vill de ansvariga informera bättre på internet om kyrkans erbjudanden  och om sina erfarenheter av det pastorala arbetet bland migranter.

Mellan den 27 och 29 november har cirka 20 delegater från Europas olika biskopskonferenser haft överläggningar om framtiden för själavården bland migranter, särskilt mot bakgrund av att många människor utvandrar från de sydeuropeiska krisländerna för att arbeta i andra länder.

Migranter utgör, enligt de europeiska biskopskonferenserna, ett berikande inslag i den katolska kyrkans universialitet och har spelat en viktig roll i förkunnandet av evangeliet i den moderna världen. Men man beklagar att ”europeiska samhällen ofta visar sig vara obarmhärtiga, likgiltiga och misstänksamma mot invandrare. Samhällena gör det svårt för främmande människor inte bara att följa sina traditioner utan även sin tro”. De kristna församlingarna bör däremot vara platser för möten och tolerans. Nyevangeliseringen lever genom utbytet mellan kulturer och religioner, som både kompletterar och respekterar varandra.

De europeiska biskopskonferensernas råd omfattar de 33 biskopskonferenser som för närvarande finns i Europa. Dess sekretariat ligger i Sankt Gallen i Schweiz.

Kathpress 2012-11-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De europeiska biskopskonferenserna vill förbättra nätverket för själavård bland migranter genom förbättrat samarbete mellan ursprungsförsamlingen och den församling som emigranten kommer till och genom att fler präster får speciell utbildning i att ta hand om migranter, hette det när de europeiska biskopskonferensernas råd avslutade en konferens nu på fredagen i Rom. Dessutom vill de ansvariga informera bättre på internet om kyrkans erbjudanden  och om sina erfarenheter av det pastorala arbetet bland migranter.

Mellan den 27 och 29 november har cirka 20 delegater från Europas olika biskopskonferenser haft överläggningar om framtiden för själavården bland migranter, särskilt mot bakgrund av att många människor utvandrar från de sydeuropeiska krisländerna för att arbeta i andra länder.

Migranter utgör, enligt de europeiska biskopskonferenserna, ett berikande inslag i den katolska kyrkans universialitet och har spelat en viktig roll i förkunnandet av evangeliet i den moderna världen. Men man beklagar att ”europeiska samhällen ofta visar sig vara obarmhärtiga, likgiltiga och misstänksamma mot invandrare. Samhällena gör det svårt för främmande människor inte bara att följa sina traditioner utan även sin tro”. De kristna församlingarna bör däremot vara platser för möten och tolerans. Nyevangeliseringen lever genom utbytet mellan kulturer och religioner, som både kompletterar och respekterar varandra.

De europeiska biskopskonferensernas råd omfattar de 33 biskopskonferenser som för närvarande finns i Europa. Dess sekretariat ligger i Sankt Gallen i Schweiz.

Kathpress 2012-11-30