Kyrkohistorikern Riccardi skeptisk till den synodala vägen

Reformdebatten inom den synodala vägen om den katolska kyrkans framtid i Tyskland anser den italienske historikern Andrea Riccardi visserligen vara nödvändig, men en rent tysk diskussion är han skeptisk till. ”Det måste gå att hitta gemensamma vägar”, sade han den 13 maj i Rom, vid en presentation om den katolska kyrkans kriser. Riccardi menade att varningarna för schism är överdrivna, men det finns likväl de som med oro ser på Tyskland, inte minst från Vatikanens håll.

Påven har godkänt den synodala vägens frågor, enligt Riccardi, men Franciskus insisterar också på större ansträngningar inom såväl evangelisationen som insatserna för de fattiga. Den katolska kyrkans kris, som pågått sedan 1950-talet, går för övrigt djupare än de nuvarande stridsfrågorna. Allt färre gudstjänstbesök, sjunkande antal präst- och ordenskalleser finns det över allt i Europa och Nordamerika, varnar grundaren av Sant’Egidio-gemenskapen. Han menar att kyrkan befinner sig i en större kris i Frankrike än i Tyskland.

Kvinnors delaktighet

En väsentlig utmaning ser historikern i kvinnornas deltagande i kyrkan. Kyrkan är alltför vertikalt strukturerad för denna. Enligt Riccardi är detta kopplat till en kris för mans- och fadersrollen, när det gäller auktoritet och lära. ”Kyrkans verkliga problem är hur hon kan förverkligas som en gemenskap av kvinnor och män med lika värde”, sade Riccardi. Det skulle dock inte lösas med ett prästämbete för kvinnor.

En potentiell faktisk kyrkosplittring ser historikern i form av nationalistiska tendensers instrumentalisering av religionen. ”På många ställen finns det återigen drömmar om en katolsk regim av samma slag som Francos i Spanien eller Salazars i Portugal: vit, anti-islam, globaliseringsfientlig”, varnade Riccardi.

Tillfrågad om möjliga konsekvenser för de präster som i strid med Vatikanens föreskrifter välsignar homosexuella par, sade Riccardi: ”Jag förväntar mig inga straff. Vi befinner oss mitt i en diskussion i denna fråga – och som Troskongregationen för övrigt har reagerat på.” Men detta tillhör den nödvändiga synodala vägen inom kyrkan över hela världen.

I sin bok La Chiesa che brucia (Kyrkan, som brinner) befattar sig Riccardi som kyrkohistoriker med den katolska kyrkans krissymptom i framför allt Europa och Nordamerika, men också över hela världen. Inspirationen till detta fick han enligt egen utsago av bilden av den brinnande katedralen Notre-Dame i Paris i april 2019.

Kathpress 2021-05-13

Detta är en nyhetstext.