Vatikanen för återhållsamhet i debatten om mottagande av kommunionen i USA

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

USA:s katolska biskopar är oeniga när det gäller hanteringen av katolska politiker som stödjer abort. Troskongregationens prefekt Ladaria menar att det planerade biskopsuttalandet inte får ge intryck av ”att enbart abort och eutanasi utgör de viktigaste angelägenheterna inom den katolska moral- och socialläran”.

Vatikanen manar biskoparna i USA till återhållsamhet i debatten om att låta politiker, som har en liberal uppfattning i abortfrågan, ta emot kommunionen. Troskongregationen uppmanar i ett brev till ordföranden för USA:s biskopskonferens, ärkebiskop José Gomez, att tills vidare avstå ifrån att publicera en skrivelse om ”värdigheten att ta emot kommunionen”, vilket några biskopar önskar. I stället borde det föras interna biskopsöverläggningar liksom även en dialog med katolska politiker som ”stödjer lagar som tillåter abort, eutanasi eller annat moraliskt ont”. Det rapporterade den jesuitledda tidskriften America och den i USA-baserade presstjänsten Catholic News Service den 10 maj.

Troskongregationens prefekt, kardinal Luis Ladaria, framhöll att det handlar om att bevara enheten. Formulerandet av en nationell linje skulle ”med hänsyn till dess eventuellt omstridda karaktär få motsatt effekt och ge upphov till tvedräkt och inte till enhet inom episkopatet och kyrkan i USA”. Innan biskopskonferensen i USA ska kunna avfatta ett gemensamt dokument behövs det också en bred och kontroversiell dialog mellan biskoparna. Ett uttalande av den här typen måste inte bara ha en majoritet bakom utan även ”uttrycka en äkta konsensus bland biskoparna i detta ärende”.

Ladaria betonade dessutom: ”Det skulle leda vilse om ett sådant uttalande skulle ge intrycket att abort och eutanasi ensamma utgör de viktigaste angelägenheterna inom den katolska moral- och socialläran, som varje katolik är skyldig att lyda.” Med tanke på hur viktig denna fråga är långt utanför USA:s gränser, bör även ansträngningar göras för att vidga dialogen till att även omfatta andra länders biskopskonferenser.

Brevet av den 7 maj från Troskongregationens prefekt är uppenbart ett svar på en skrivelse från ärkebiskop Gomez, i vilken han informerade Rom om att USA:s biskopar planerade att uttala sig om katolska politikers situation och möjligheterna att ta emot kommunionen.

Ytterligare sprängstoff på grund av Biden

Senaste har bland andra Washington Post och nyhetsbyrån Associated Press  (AP) rapporterat att biskopskonferensen skulle ta upp frågan under sitt vårmöte i juni. Enligt dessa rapporter handlar det om att ta fram ett gemensamt dokument, som ska förtydliga att katolska politiker, som försvarar aborter, inte kan ta emot kommunionen.

Frågan är omstridd bland USA:s biskopar och har under årens lopp blivit alltmer hett omdebatterad. Frågan fick nytt sprängstoff genom valet av Joe Biden till president. Den andre katolska presidenten i USA efter John F. Kennedy har själv visserligen sagt sig vara emot abort, men hans regerings beslut när det gäller avbrytande av graviditeter, äktenskap och samkönade identiteter avviker från kyrkans uppfattning.

Medan Washingtons ärkebiskop, kardinal Wilton Gregory, och den nyligen pensionerade biskopen i Bidens hemstad Wilmington, William Malooly, inte har några problem med ge presidenten kommunionen, har andra biskopar uttalat sig emot detta. Till dess hör bland andra den pensionerade ärkebiskopen av Philadelphia, Charles Chapot och ordföranden för utskottet för livets skydd inom USA:s biskopskonferens, Joseph Naumann.

Eftersom president Biden är katolik utgör dennes abortvänliga inställning ett stort problem för kyrkan, har Naumann sagt till AP. Då kan de troende börja fråga sig: ”Hur kan han säga att han är en praktiserande katolik och göra saker som står i strid med kyrkans lära?”

”En fråga om integritet”

Så sent som i början av maj offentliggjorde ärkebiskopen av San Francisco, Salvatore Cordileone, ett herdabrev i frågan. ”De är i grunden en från om integritet: att ta emot det allra heligaste sakramentet i den katolska liturgin innebär att offentlig bekänna sig till den katolska kyrkans tro och morallära och vilja leva därefter”, skriver Cordileone enligt den katolska nyhetstjänsten, CNA.

Några konkreta namn, exempelvis den i San Francisco hemmahöriga demokratiska talmannen för Representanthuset, Nancy Pelosi, nämns inte i skrivelsen. Men i en passus vänder sig Cordileoni uttryckligen till katoliker med politiska ämbeten som är för abort. ”Ni har möjligheten att göra något konkret och avgörande för att stoppad dödandet”, säger ärkebiskopen: ”Var vänliga och omvänd er till fullheten i er katolska tro.”

Biskop: Använd inte eukaristin som vapen

Biskopen av San Diego, Robert McElroy, uttalade sig annorlunda. Om katolska politiker ”på grund av sin politiska uppfattning i offentligheten” vägras tillträde till kommunionen, så ser han i detta ett försök att ”använda eukaristin som ett vapen”, sade han i en online-diskussion vid Georgetown University. Människor måste tvärtom bli övertygade genom argument, dialog och förnuft”.

Kathpress 2021-05-11

 

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

USA:s katolska biskopar är oeniga när det gäller hanteringen av katolska politiker som stödjer abort. Troskongregationens prefekt Ladaria menar att det planerade biskopsuttalandet inte får ge intryck av ”att enbart abort och eutanasi utgör de viktigaste angelägenheterna inom den katolska moral- och socialläran”.

Vatikanen manar biskoparna i USA till återhållsamhet i debatten om att låta politiker, som har en liberal uppfattning i abortfrågan, ta emot kommunionen. Troskongregationen uppmanar i ett brev till ordföranden för USA:s biskopskonferens, ärkebiskop José Gomez, att tills vidare avstå ifrån att publicera en skrivelse om ”värdigheten att ta emot kommunionen”, vilket några biskopar önskar. I stället borde det föras interna biskopsöverläggningar liksom även en dialog med katolska politiker som ”stödjer lagar som tillåter abort, eutanasi eller annat moraliskt ont”. Det rapporterade den jesuitledda tidskriften America och den i USA-baserade presstjänsten Catholic News Service den 10 maj.

Troskongregationens prefekt, kardinal Luis Ladaria, framhöll att det handlar om att bevara enheten. Formulerandet av en nationell linje skulle ”med hänsyn till dess eventuellt omstridda karaktär få motsatt effekt och ge upphov till tvedräkt och inte till enhet inom episkopatet och kyrkan i USA”. Innan biskopskonferensen i USA ska kunna avfatta ett gemensamt dokument behövs det också en bred och kontroversiell dialog mellan biskoparna. Ett uttalande av den här typen måste inte bara ha en majoritet bakom utan även ”uttrycka en äkta konsensus bland biskoparna i detta ärende”.

Ladaria betonade dessutom: ”Det skulle leda vilse om ett sådant uttalande skulle ge intrycket att abort och eutanasi ensamma utgör de viktigaste angelägenheterna inom den katolska moral- och socialläran, som varje katolik är skyldig att lyda.” Med tanke på hur viktig denna fråga är långt utanför USA:s gränser, bör även ansträngningar göras för att vidga dialogen till att även omfatta andra länders biskopskonferenser.

Brevet av den 7 maj från Troskongregationens prefekt är uppenbart ett svar på en skrivelse från ärkebiskop Gomez, i vilken han informerade Rom om att USA:s biskopar planerade att uttala sig om katolska politikers situation och möjligheterna att ta emot kommunionen.

Ytterligare sprängstoff på grund av Biden

Senaste har bland andra Washington Post och nyhetsbyrån Associated Press  (AP) rapporterat att biskopskonferensen skulle ta upp frågan under sitt vårmöte i juni. Enligt dessa rapporter handlar det om att ta fram ett gemensamt dokument, som ska förtydliga att katolska politiker, som försvarar aborter, inte kan ta emot kommunionen.

Frågan är omstridd bland USA:s biskopar och har under årens lopp blivit alltmer hett omdebatterad. Frågan fick nytt sprängstoff genom valet av Joe Biden till president. Den andre katolska presidenten i USA efter John F. Kennedy har själv visserligen sagt sig vara emot abort, men hans regerings beslut när det gäller avbrytande av graviditeter, äktenskap och samkönade identiteter avviker från kyrkans uppfattning.

Medan Washingtons ärkebiskop, kardinal Wilton Gregory, och den nyligen pensionerade biskopen i Bidens hemstad Wilmington, William Malooly, inte har några problem med ge presidenten kommunionen, har andra biskopar uttalat sig emot detta. Till dess hör bland andra den pensionerade ärkebiskopen av Philadelphia, Charles Chapot och ordföranden för utskottet för livets skydd inom USA:s biskopskonferens, Joseph Naumann.

Eftersom president Biden är katolik utgör dennes abortvänliga inställning ett stort problem för kyrkan, har Naumann sagt till AP. Då kan de troende börja fråga sig: ”Hur kan han säga att han är en praktiserande katolik och göra saker som står i strid med kyrkans lära?”

”En fråga om integritet”

Så sent som i början av maj offentliggjorde ärkebiskopen av San Francisco, Salvatore Cordileone, ett herdabrev i frågan. ”De är i grunden en från om integritet: att ta emot det allra heligaste sakramentet i den katolska liturgin innebär att offentlig bekänna sig till den katolska kyrkans tro och morallära och vilja leva därefter”, skriver Cordileone enligt den katolska nyhetstjänsten, CNA.

Några konkreta namn, exempelvis den i San Francisco hemmahöriga demokratiska talmannen för Representanthuset, Nancy Pelosi, nämns inte i skrivelsen. Men i en passus vänder sig Cordileoni uttryckligen till katoliker med politiska ämbeten som är för abort. ”Ni har möjligheten att göra något konkret och avgörande för att stoppad dödandet”, säger ärkebiskopen: ”Var vänliga och omvänd er till fullheten i er katolska tro.”

Biskop: Använd inte eukaristin som vapen

Biskopen av San Diego, Robert McElroy, uttalade sig annorlunda. Om katolska politiker ”på grund av sin politiska uppfattning i offentligheten” vägras tillträde till kommunionen, så ser han i detta ett försök att ”använda eukaristin som ett vapen”, sade han i en online-diskussion vid Georgetown University. Människor måste tvärtom bli övertygade genom argument, dialog och förnuft”.

Kathpress 2021-05-11

 

Detta är en nyhetstext.