Kyrkor kritiska till folkomröstningen i Schweiz

KLAUS MISGELD

Folkomröstningen i Schweiz som resulterade i en mycket knapp majoritet mot en så kallad ”massinvandring” har väckt stort uppseende inte minst i EU-länderna. I flera europeiska stater, däribland Sverige, finns ju partier med en liknande agenda som det största schweiziska partiet, SVP; partiet som drev fram folkomröstningen.

I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka att både den katolska kyrkan och de evangeliska samfunden i Schweiz – liksom regeringen, fackföreningsrörelsen, arbetsgivarna och de flesta partierna – har kritiserat både folkomröstningsinitiativet och beklagat resultatet.

Der Schweizerische Evangelischer Kirchenbund (som representerar 2,4 miljoner protestanter från olika samfund) vände sig från början mot folkomröstnings-initiativet, eftersom man ansåg att det var diskriminerande. Der Schweizerische Evangelischer Kirchenbund förklarar efter omröstningen, att det nu gäller att se till att omröstningens resultat genomförs i enlighet med folkrätt och mänskliga rättigheter. Inte minst gäller det att se till att sammanförandet av familjer inte förhindras.

Även den katolska biskopskonferensen i Schweiz vände sig emot folkomröstnings-initiativet på ett tidigt stadium, och ogillar resultatet som betecknas som ”följd av en kampanj som underblåser rädslan för främlingar”. Bakom denna kampanj står politiska och ekonomiska intressen som strider mot Schweiz asyltraditioner.

”Vi upplever varje dag i våra församlingar att mångfalden berikar”, säger katolska biskopar i Schweiz. Enligt folkomröstnings-initiativet betraktas människor som en handelsvara och man vill ge sken av att Schweiz en ö utan kontakt med fastlandet. Ståndpunkten underströks också av biskoparnas kommission för socialetiska frågor, Justitia et Pax, som menar att en högst diskutabel, diskriminerande inställning ligger bakom initiativet.

Även representanten för den katolska hjälporganisationen Caritas uttalade sig på ett liknande sätt och betecknade omröstningens resultat som en chock, men menade också att det är inte alls säkert att majoriteten av schweizarna verkligen är främlingsfientliga. Betecknande är att omröstningsinitiativet fick flest ja-röster i landsdelar där det knappast finns några utländska medborgare alls. Där har rädslan vunnit över den öppenhet för världen som många i Schweiz står upp för.

Klaus Misgeld 2014-02-11

Ledare i Dagens Nyheter i dag:
https://www.dn.se/ledare/huvudledare/schweiz-ror-sig-bakat/ 

Se också vidare Radio Vatikan-Newsletter (de.radiovaticana.va) 20140210;

katholisch.de 20140210 och kirchenbund.ch

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

KLAUS MISGELD

Folkomröstningen i Schweiz som resulterade i en mycket knapp majoritet mot en så kallad ”massinvandring” har väckt stort uppseende inte minst i EU-länderna. I flera europeiska stater, däribland Sverige, finns ju partier med en liknande agenda som det största schweiziska partiet, SVP; partiet som drev fram folkomröstningen.

I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka att både den katolska kyrkan och de evangeliska samfunden i Schweiz – liksom regeringen, fackföreningsrörelsen, arbetsgivarna och de flesta partierna – har kritiserat både folkomröstningsinitiativet och beklagat resultatet.

Der Schweizerische Evangelischer Kirchenbund (som representerar 2,4 miljoner protestanter från olika samfund) vände sig från början mot folkomröstnings-initiativet, eftersom man ansåg att det var diskriminerande. Der Schweizerische Evangelischer Kirchenbund förklarar efter omröstningen, att det nu gäller att se till att omröstningens resultat genomförs i enlighet med folkrätt och mänskliga rättigheter. Inte minst gäller det att se till att sammanförandet av familjer inte förhindras.

Även den katolska biskopskonferensen i Schweiz vände sig emot folkomröstnings-initiativet på ett tidigt stadium, och ogillar resultatet som betecknas som ”följd av en kampanj som underblåser rädslan för främlingar”. Bakom denna kampanj står politiska och ekonomiska intressen som strider mot Schweiz asyltraditioner.

”Vi upplever varje dag i våra församlingar att mångfalden berikar”, säger katolska biskopar i Schweiz. Enligt folkomröstnings-initiativet betraktas människor som en handelsvara och man vill ge sken av att Schweiz en ö utan kontakt med fastlandet. Ståndpunkten underströks också av biskoparnas kommission för socialetiska frågor, Justitia et Pax, som menar att en högst diskutabel, diskriminerande inställning ligger bakom initiativet.

Även representanten för den katolska hjälporganisationen Caritas uttalade sig på ett liknande sätt och betecknade omröstningens resultat som en chock, men menade också att det är inte alls säkert att majoriteten av schweizarna verkligen är främlingsfientliga. Betecknande är att omröstningsinitiativet fick flest ja-röster i landsdelar där det knappast finns några utländska medborgare alls. Där har rädslan vunnit över den öppenhet för världen som många i Schweiz står upp för.

Klaus Misgeld 2014-02-11

Ledare i Dagens Nyheter i dag:
https://www.dn.se/ledare/huvudledare/schweiz-ror-sig-bakat/ 

Se också vidare Radio Vatikan-Newsletter (de.radiovaticana.va) 20140210;

katholisch.de 20140210 och kirchenbund.ch