Minst 40 Damer i vitt tillfångatagna på Kuba

Minst 40 medlemmar av människorättsgruppen Damer i vitt (Las Damas de Blanco), och en rad andra dissidenter, tillfångatogs på Kuba i går söndagen den 13 september. Efter söndagen högmässa hade kvinnorna arrangerat en protestmarsch för politiska fångar på Kuba. Inför sitt förestående besök på Kuba, 19–22 september, har påven Franciskus bett om ett möte med gruppen för att få en presentation av ”sanningen om händelserna på Kuba”.

Gruppen Damer i vitt består av kvinnor, vars män eller söner fängslats i kampen om yttrandefrihet. Organisationen grundades som en reaktion på den kubanska ”svarta våren” år 2003, då flera regimkritiker fängslades. Kvinnorna som i regel går klädda i vitt protesterar med demonstrationer i tystnad eller andra former av tysta protestaktioner.

Vatikanradion, tyska redaktionen, 2015-09-14

Relaterade inlägg på Signums hemsida här och här

Hemsidan för Las Damas de Blanco via denna länk här