Möte i Rom mellan orientaliska katoliker och ortodoxa om framtiden

Den 22 november 2013 finns det möjlighet för ”representanter för de ortodoxa kyrkorna” att delta när påven träffar de katolska patriarkerna, ett möte som är tänkt att äga rum i slutet av plenarförsamlingen i kongregationen för de orientaliska kyrkorna.

”Man kommer att tillsammans reflektera över de kristnas framtid i Mellanöstern för att definiera gemensamma kriterier för hur man ska se på den pastorala situationen med utgångspunkt från de konflikter som sliter sönder området, till att börja med tragedin i Syrien”. Så ser agendan troligen ut – vid sidan av kanoniska och pastorala frågor – när påven möter de orientaliska katolska patriarkerna, allt enligt den katolska nyhetsbyrån Fides. Mötet lär vara planerat till den 22 november i slutet av plenarförsamlingen som hålls i kongregationen för de orientaliska kyrkorna. ”Representanter för den ortodoxa kyrkan” har möjlighet att delta, vilket är något helt nytt.

”Regionen behöver Jesu evangelium, evangeliet om fred, sanning, broderskap och rättvisa, för om världen förlorar detta evangelium uppstår det destruktiv en situation som den som vi upplever nu”, deklarerade den maronitiske patriarken Béchara Raï fredagen den 27 när han i Bkerké i Libanon inledde arbetet i Rådet för de orientaliska patriarkerna, rapporterar dagstidningen L’Orient-Le Jour. ”Vi förenar oss och förbereder hand i hand vårt möte med påven Franciskus som äger rum i november där representanter för den ortodoxa kyrkan kommer att ansluta sig till oss. Vi förnyar vår tro i denna region och i samlevnaden med alla trons barn.”

En grupp som har till uppgift att föra dialog med muslimerna

Inför detta framtida möte har deltagarna, den grekisk-katolske patriarken Gregorios III Lahham, den kaldéiske patriarken, hans salighet Louis Raphaël Sako, patriarken för de syriska katolikerna monsignore Aghnatios Youssef Younane, patriarken för de armeniska katolikerna, Nercès Bedros XIX och biskoparna Boulos Sayyah, Hanna Alouane, Roland Aboujadoudé, Michel Kassarji och Chlimon Wardoni liksom rådets generalsekreterare abba Khalil Alouane, börjat förbereda ett memorandum som de ska överlämna till påven Franciskus.

”Det räcker inte längre med fördömanden och protester” anser irakiern Louis Sako. ”Man måste göra det möjligt för de kristna att kunna stanna i det område de kommer ifrån. Man måste handla snabbt för vulkanen riskerar att svepa med sig allt när den exploderar.” Louis Sako har begärt att man ska forma en grupp som tar ansvar för dialogen med de muslimska partierna, sunnimuslimer och shiamuslimer och med de politiska partierna. Han framhåller att ”räddningen kommer inifrån och inte från utlandet”. Han manar till sist de kristna att inte tänka på att utvandra utan att i stället bygga broar genom att de är öppna och inställda på dialog.

Förra veckan tog påven emot femton maronitiska biskopar från regionen, ledda av patriarken kardinal Béchara Boutros Raï. I fredags tog Franciskus också emot den grekisk-ortodoxe patriarken av Antiokia, Johannes X Yazagi, bror till monsignore Paul Yazagi, grekisk-ortodox ärkebiskop i Aleppo som i april fördes bort tillsammans med monsignore Mar Gregorios Ibrahim från den syrisk-ortodoxa kyrkan och om vilka man fortfarande inte vet någonting.

A.-B.H., La Croix 2013-09-29