Påven Franciskus upphöjer sin kuriereformgrupp till råd

Påven Franciskus har gett den av honom sammankallade arbetsgruppen för en kuriereform status som råd. Detta ska bistå honom i såväl arbetet med en reform av kurian som ledningen av världskyrkan, meddelade påven i egen skrivelse under måndagen.

Kardinalsrådet består framför allt av åtta kardinaler, vilka påven utvalde den 13 april. Han förbehöll sig dock rätten att kalla ytterligare medarbetare till rådet. Framöver kommer han att anlita antingen hela rådet eller enskilda medlemmar. Kardinalsrådet är vidare uttryck för den biskopliga gemenskapen och en hjälp för ”Petrustjänsten”, till vilken biskopar från hela världen kommer att kunna bidra, skriver påven.

Kathpress 2013-10-01