Newmaninstitutet och Uppsala universitet firar 500-åring

Nu på torsdag, på Birgittadagen den 7 oktober, firar Newmaninstitutet och Uppsala universitet tillsammans att det i år är 500 år sedan universitetets grundare, ärkebiskop Jakob Ulfsson, gick ur tiden. Firandet innefattar bland annat ett symposium på förmiddagen. Symposiet äger rum i universitetshuset i Uppsala klockan 10.00–12.15 och är öppet för allmänheten. Symposiet inleds med en föreläsning om ärkebiskop Jakob Ulfsson av den för Signums läsare väl bekante Magnus Nyman: katolsk präst och professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid både Uppsala universitet och Newmaninstitutet. En artikel om Jakob Ulfsson från det senaste numret av Signum finner man via denna länk: https://signum.se/jakob-ulfsson-arkebiskop-och-universitetsgrundare/

Hela programmet för firandet i Uppsala torsdagen den 7 oktober finner man på Newmaninstitutets hemsida via denna länk: https://newman.se/aktuellt/

Red. 2021-10-04