Normer för Långfredagen på Filippinerna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under påsktiden gisslar sig tusentals människor offentligt på Filippinerna och på Långfredagen låter sig också några bli uppspikade på kors, som de själva tillverkat. Den filippinska biskopskonferensen har nu åter uttalat sig mot dessa handlingar. Istället för att demonstrativt tillfoga sig själv smärta, skall de troende under Stilla veckan och Påsken sträva efter att förnya sin tro, sade ärkebiskopen av Cebu och tillika konferensens ordförande, José Palma, enligt den katolska nyhetsbyrån ”Kipa/Apic”.

Också tidigare år har den filippinska biskopskonferensen påpekat att det inte är nödvändigt att tukta sig kroppsligt, för att leva sin tro. Bikt, bön och meditation över Kristi lidande är härvid mer lämpligt.

Sedan många årtionden tillbaka låter sig människor i många städer och byar på Filippinerna offentligt bli fastspikade på kors under femton minuter som ett tecken på botgöring. Denna sedvänja, som utvecklats till en spektakulär turistattraktion, medför visserligen inte till att denne ”Kristus” dör men ger svåra smärtor.

Filippinerna är det enda landet i Asien med en övervägande katolsk befolkning. Åttio till åttiofem procent av landets 90 miljoner invånare är katoliker.

Kathpress 2012-04-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under påsktiden gisslar sig tusentals människor offentligt på Filippinerna och på Långfredagen låter sig också några bli uppspikade på kors, som de själva tillverkat. Den filippinska biskopskonferensen har nu åter uttalat sig mot dessa handlingar. Istället för att demonstrativt tillfoga sig själv smärta, skall de troende under Stilla veckan och Påsken sträva efter att förnya sin tro, sade ärkebiskopen av Cebu och tillika konferensens ordförande, José Palma, enligt den katolska nyhetsbyrån ”Kipa/Apic”.

Också tidigare år har den filippinska biskopskonferensen påpekat att det inte är nödvändigt att tukta sig kroppsligt, för att leva sin tro. Bikt, bön och meditation över Kristi lidande är härvid mer lämpligt.

Sedan många årtionden tillbaka låter sig människor i många städer och byar på Filippinerna offentligt bli fastspikade på kors under femton minuter som ett tecken på botgöring. Denna sedvänja, som utvecklats till en spektakulär turistattraktion, medför visserligen inte till att denne ”Kristus” dör men ger svåra smärtor.

Filippinerna är det enda landet i Asien med en övervägande katolsk befolkning. Åttio till åttiofem procent av landets 90 miljoner invånare är katoliker.

Kathpress 2012-04-02