Nya delar av Jerusalems stadsmur upptäckta

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tidigare under juli månad 2021 har Israel Antiquities Authority meddelat, att man har funnit delar av Jerusalems stadsmur nära Tempelberget (se nyhet av den 17 juli på Signums hemsida här), troligtvis identisk med den mur som kung Hiskia lät uppföra (kanske antytt i Jes 22:8–11) inför assyriernas väntade invasion år 701 f. Kr. Den förstördes slutgiltigt av babylonierna vid deras invasion drygt hundra år senare (2 Kung 25:10). Den invasionen innebar början på den så kallade babyloniska fångenskapen.

Det nu publicerade fyndet tycks förena två tidigare kända sektioner av muren och visar entydigt, att Jerusalem omgavs av starka befästningsmurar, mer än fem meter tjocka, under järnåldern. Andra delar av Jerusalem befästes ungefär samtidigt, bland annat genom den så kallade Breda muren (hela 7–8 meter bred), som löper genom vad som idag är den judiska delen av Gamla staden. Tillsammans ger de olika sektionerna en god bild av stadens omfattande befästningsverk under århundradena närmast före dess ockupation genom babylonierna år 586 f. Kr.

Tord Fornberg 2021-07-31

Detta är en nyhetstext.

”Mur från första templets tid funnen i Jerusalem”, Signum, den 17 juli 2021

Källa: biblicalarchaeology.org

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tidigare under juli månad 2021 har Israel Antiquities Authority meddelat, att man har funnit delar av Jerusalems stadsmur nära Tempelberget (se nyhet av den 17 juli på Signums hemsida här), troligtvis identisk med den mur som kung Hiskia lät uppföra (kanske antytt i Jes 22:8–11) inför assyriernas väntade invasion år 701 f. Kr. Den förstördes slutgiltigt av babylonierna vid deras invasion drygt hundra år senare (2 Kung 25:10). Den invasionen innebar början på den så kallade babyloniska fångenskapen.

Det nu publicerade fyndet tycks förena två tidigare kända sektioner av muren och visar entydigt, att Jerusalem omgavs av starka befästningsmurar, mer än fem meter tjocka, under järnåldern. Andra delar av Jerusalem befästes ungefär samtidigt, bland annat genom den så kallade Breda muren (hela 7–8 meter bred), som löper genom vad som idag är den judiska delen av Gamla staden. Tillsammans ger de olika sektionerna en god bild av stadens omfattande befästningsverk under århundradena närmast före dess ockupation genom babylonierna år 586 f. Kr.

Tord Fornberg 2021-07-31

Detta är en nyhetstext.

”Mur från första templets tid funnen i Jerusalem”, Signum, den 17 juli 2021

Källa: biblicalarchaeology.org