Ökning av brott mot religionsfriheten i Kina

Den oberoende frivilligorganisationen China Aid noterar att allt fler människor i Kina utsätts för religiös förföljelse. Den internationellt verksamma kristna organisationen med säte i Texas varnar i sin nya årsrapport för 2016 för en ”katastrofal förändring” av den kommunistiska regimens hantering av troende. Sålunda handlar det inte för kommunisterna under president Xi Jinping om ”att styra” religiösa gruppen utan om att ”kinesifiera” dem, det vill säga att anpassa dem till den kinesiska kulturen.

Xi tog upp detta krav första gången 2015 och förnyade det i april 2016 under den nationella konferensen om religiöst arbete. Under hösten lades sedan utkastet fram i form av nya regler för religionsangelägenheter. Därigenom skapades en legal grund för att kunna ingripa mot religiösa grupper, menar China Aid.

Som framgår av rapporten utsattes under förra året mer än 48 000 troende för tillfälliga gripanden i Kina. Vilket var tre gånger så många som 2015. 300 troende och präster som anklagades för att ha stört den allmänna ordningen, ha förskingrat pengar eller ha bedrivit otillåten affärsverksamhet dömdes till fängelse. Ett flertal kyrkor ska ha förstörts och i Zhjiang-provinsen togs krucifix bort, liksom året före.

Kyrkogemenskaper i området kring staden Wenzhou och Yunnan-provinsen rapporterar enligt uppgift att de tvingats till att prenumera på partitidningar och att sjunga patriotiska sånger under gudstjänsterna. I Lucheng, ett stadsdistrikt i Wenzhou ska 1 500 utsända från religionsbyrån ha placerats för att kontrollera invånarna. Razzior äger ständigt rum under gudstjänster och bibelstudier. Även universiteten har enligt rapporten kontrollerat sina studenter mer noggrant när det gäller deras religiösa aktiviteter.

Dessa händelser ”förtydligar Kinas oroväckande återgång till ett maoistiskt styre”, heter det i rapporten från China Aid. Förhållanden kommer antagligen att förvärras ytterligare i år, eftersom det omarbetade regelverket nu kommer att gälla i hela landet.

Kathpress 2017-03-05