Begravningsmässa för Moder Birgitta

IMG_1219Begravningsmässan för Moder Birgitta Mariadotter OSB, som avled söndagen den 19 februari i en ålder av 83 år, firades i dag, tisdagen den 7 mars, i kyrkan i Heliga Hjärtas kloster vid Omberg. Det blev en mycket vackert gestaltad liturgi med en fokuserad och andäktig närvaro i bön och tacksägelse. Klosterkyrkan var fullsatt med människor som kommit för att visa sin uppskattning och respekt för Moder Birgitta och för att be för henne och för den klostergemenskap som hon lett under många år, först under deras tid inne i Vadstena och därefter i det nya klostret vid Omberg. Efter mässan följde jordfästningen på Väversunda kyrkogård.

Bland dem som deltog i begravningen fanns ett 30-tal ordenssystrar och ett 15-tal präster från olika håll i landet. Medlemmar från en rad olika ordnar och andliga gemenskaper var närvarande, däribland från Mariadöttrarna i Enköping, Birgittasystrarna i Vadstena, Östanbäcks kloster, kommuniteten på Berget i Rättvik, samt benediktin-, dominikan–, franciskan– och jesuitordnarna.

Begravningen leddes av biskop Anders Arborelius, som i sin predikan bland annat talade om Moder Birgittas väg i Mariadöttrarnas gemenskap tillsammans med grundarinnan Paulina Mariadotter. Biskopen beskrev Moder Birgitta som ett slags motsvarighet till frikyrkornas ”riksevangelister”, eftersom hon genom sitt livs vittnesbörd, med sin utstrålning, trohet, värme och ödmjukhet, varit en förebild och ett stöd för många troende. Vi som hade förmånen att lära känna henne har lätt att instämma i de orden.

Requiescat in pace.

Ulf Jonsson 2017-03-07

IMG_1227

 

 

 

 

 

 

 

Läs även:

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2017/moder-birgitta-abrahamsson-osb-avliden

https://www.dn.se/arkiv/nyheter/tro-och-existens-tro-och-existens-inspirerade-av-alvastra-mariadottrar/