Tagged 'Heliga hjärtas kloster'

Begravningsmässa för Moder Birgitta

Begravningsmässan för Moder Birgitta Mariadotter OSB, som avled söndagen den 19 februari i en ålder av 83 år, firades i dag, tisdagen den 7 mars, i kyrkan i Heliga Hjärtas kloster vid Omberg. Det blev en mycket vackert gestaltad liturgi…

Syster Katarina ny priorinna i Omberg

Syster Katarina har i dag valts till ny priorinna för Heliga hjärtas kloster vid Omberg. Mariadöttrarna OSB (benediktinsystrar) valde syster Katarina som blir klostrets tredje priorinna sedan det invigdes 1997. Moder Johanna har varit kommunitetens priorinna under de senaste 11 åren. Syster Katarina…